Skip to content

همکاریهای پژوهشی: ۱۲۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای همکاری وزارت علوم و محیط زیست

وزیر علوم گفت: معادل ۱۲۱ میلیارد تومان برای همکاری در ۶ طرح بین سازمان محیط زیست و وزارت علوم سرمایه گذاری شده است.
دکتر کامران دانشجو در همایشی که در اولین روز از هفته محیط زیست در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: مهمترین مسئله ای که در حال حاضر دانشگاهها باید به آن سمت حرکت کنند تولید علوم کاربردی است.
به گفته وی در حال حاضر تحقیقات و پروژه های دانشگاهها برای حل مشکلات و معضلات کاربردی داخل کشور فاصله دارند اما تمام تلاش ما این است که به سمت تولید علوم کاربردی حرکت کنیم.

به گفته دکتر دانشجو، اسلامی شدن دانشگاهها از دیگر مسائلی است که دشمنان تلاش می کنند دانشگاههای ما به آن سمت حرکت نکنند اما دانشگاههای ما در سالهای اخیر در این راستا جهت گیری کرده است.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که بخش صنعت و دانشگاه باید به آن توجه کنند شناخت متقابلی است که اعضای هیئت علمی دانشگاهها و کارفرمایان صنایع بایستی از شخصیت و رفتار و شان یکدیگر داشتند.

به گفته دکتر دانشجو به هر حال اعضای هیئت علمی دانشگاهها دارای شخصیت علمی هستند که کارفرمایان بخش صنعت بایستی شان و شئونات درخور این شخصیت علمی را در پروژه های کاربردی خود در نظر گیرند تا باعث سرخوردگی و از بین رفتن انگیزه های دانشگاهیان نشوند.

وزیرعلوم تصریح کرد: از سوی دیگر دانشگاهیان نیز باید بدانند که در صنعت برای آنها فرش قرمز پهن نکرده اند و برای خود شان و شئونات مجازی قائل نشوند.

به گفته وی، اگر چه شخصیت علمی دانشگاهیان برای همگان محترم است اما این افراد نیز باید شرایط خود را با نیازهای صنعتی و بخشهای کاربردی تطبیق دهند و انتظارات نابجا از این بخش به واسطه داشتن شخصیت علمی نداشته باشند.

به گفته دکتر دانشجو، ایجاد فضای اعتماد بین دانشگاه و صنعت کلید دست یافتن به علوم کاربردی است و تا زمانی که دانشگاهیان و صنعتگران شاخصها و خصوصیات دیگر را به طور کامل شناسایی نکنند و با سعه صدر خود را با یکدیگر تطبیق نداده و همکاری نکنند این فضا ایجاد نمی شود.

وی اظهار داشت: پیوندی که بین صنعتگران و دانشگاهیان بایستی ایجاد شود باید ماهوی باشد نه شکلی و همچنین ارگانیک باشد و نه مکانیکی.

دکتر دانشجو با اشاره به اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاهها مانند سربازان گمنام در پشت تمام پیشرفتهای علمی مانند پیشرفتهای هسته ای هستند افزود: بنابراین به شخصیت علمی این افراد ارج نهاده شود و شان درخوری برای آنها قائل شویم.

وزیر علوم با اشاره به همکاریهایی که وزارت علوم با وزارت نفت، صنایع و دفاع داشته است، افزود: در حال حاضر با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نیز با امضای ۶ طرح کلان همکاری محیط زیست و وزارت علوم گام مهمی در مسیر حل معضلات زیست محیطی داخلی برداشته می شود در این راستا ۱۲۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و حدود ۲۸ دانشگاه و موسسه آموزش عالی همکاری می کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها