Skip to content

همکاری های پژوهشی بین المللی: گسترش همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشگاه های معتبر جهان

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه گسترش همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی معتبر جهان از برنامه های مهم این معاونت به شمار می رود گفت :در این راستا، تاکنون با ۳۶ دانشگاه و موسسه خارجی به منظور اجرای برنامه های تحقیقاتی مشترک تفاهم نامه همکاری منعقد شده است.

دکتر محسن تفقدی کسب معتبر ترین نمایه های بین المللی مجلات علمی – پژوهشی دانشگاه را از دیگر موفقیت های یک سال اخیر دانشگاه در حوزه پژوهشی عنوان کرد و افزود : به همت اعضاء هیات علمی در سال گذشته ۳۷ عنوان کتاب در دانشگاه تالیف و ترجمه شد.

تفقدی از ارائه بیش از یک هزار و ۱۹۱ طرح پژوهشی در یک سال گذشته در دانشگاه خبر داد.

وی اظهار کرد :این تعداد مقاله به همت اعضاء هیات علمی دانشگاه و در گروه های مختلف بالینی، علوم پایه، پیراپزشکی و بهداشت ارائه شده است.

دکتر تفقدی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی مقالات علمی دانشگاه در یک سال گذشته گفت : در یک سال گذشته ۹۳۹ مقاله در همایش های بین الملل داخلی و ۷۳۴ مقاله در همایش های بین المللی توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه ارائه شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نقش موثر اعضاء هیات علمی دانشگاه در تولید مقالات محصول محور اظهار کرد : به همین منظور بستر سازی مناسبی برای مشارکت اعضاء هیات علمی در شرکتهای دانش بنیان فراهم شده و تا کنون مجوز راه اندازی ۲۱ شرکت صادر شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها