Skip to content

وبومتری: الزامات دانشگاهها برای وبومتری اعلام شد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری الزامات دانشگاهها برای وبومتری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر مهراد در اجلاس روسای دانشگاهها در سازمان سنجش آموزش گفت: دانشگاههای کشور برای وبومتری باید نسبت به نشر الکترونیک اطلاعات خود اعم از لیست پایان نامه های دفاع شده، طرحهای پایان یافته، مقالات چاپ شده، مقالاتی که برای چاپ ارسال شده است اقدام کنند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری گفت: اما متأسفانه هیچ یک از دانشگاهها نسبت به انجام این موارد اقدام نمی کنند.

وی گفت: وقتی اطلاعات مد نظر وبومتری در سایت دانشگاهها گزارش نشود، رتبه وب سنجی دانشگاهها همیشه پایین خواهد ماند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها