Skip to content

وزیر بهداشت:حضوردانشجویان واساتیدخارجی درکنگره دانشجویان،فرصتی برای نگاه مشترک برای حل معضلات جهانی

وزیر بهداشت از اعطای گرانت تحقیقاتی به برگزیدگان دهمین دوره کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: با توجه به افزایش کیفیت مقالات ارسالی از سوی کمیته های تحقیقات دانشجویی امسال جایزه این کمیته ها تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در مراسم آغاز به کار دهمین دوره کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی افزود: کمیته های تحقیقات دانشجویی در علوم پزشکی نشان می دهد این دانشجویان علی رغم فشار درسی و مسئولیت آموزشی به پژوهش هم توجه دارند.

وی افزود: موضوع طب مستند، موضوع روز پزشکی است و باید کاری کنیم که مراقبت ها و ارائه خدمات و آنچه به بیماران عرضه می شود مستند به تحقیقات و پژوهش باشد. همانطور که در تحقیقات نیاز به تحقیق اصیل، صحیح، نیاز محور و هدفمند یک نیاز مبرم و مستمر است ما نیز نیاز داریم تلاش بیشتری در نیل به این اهداف داشته باشیم البته کیفیت تحقیقات و نگاه هدفمند در تحقیقات ما افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر باقری لنکرانی توجه به علوم پایه در تحقیقات علوم پزشکی و کاربردی را فراتر از توجه به مستندات برشمرد و گفت: اگر به علوم پایه توجه نشود مستندات بالینی نیز کم کم سطحی می شود و اهمیت خود را از دست می دهد.
وی با اشاره به رشد مناسب مقالات علوم پایه در پزشکی خاطرنشان کرد: اگر ما به مبانی که باید بر اساس آن تحقیق کنیم بی توجه شویم راه را گم می کنیم.

وزیر بهداشت یادآور شد: اگر تحقیقات فقط در منفعت جویی بشر خود محور باقی بماند راه به جایی نمی بریم. توجه به علوم بین رشته ای و به خصوص علوم انسانی و فلسفه علم می تواند تحقیقات را مرتبط کند. در تحقیقات نباید به این مسئله بی توجه بود و اعتراف می کنیم که در این زمینه کم کار شده است.

وی گفت: در تحقیقات علوم پزشکی باید میان نگاه به دنیا از نظر جهان طبیعت و جهان خلقت تفاوت قائل شویم. کسی که جهان را خلقت خدا و انسان را خلیفه خدا و موجودی با کرامت می بیند در نگاه خود نوع دیگری از تحقیق را مد نظر قرار می دهد.

دکتر باقری لنکرانی با اشاره به استقبال تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور از این دوره از کنگره تحقیقات دانشجویی، فعالیت این کمیته ها را در سالهای اخیر چند برابر برشمرد و یادآور شد: حضور دانشجویان و اساتید خارجی از پنج قاره جهان فرصتی برای تبادل آرا و نگاه مشترک برای حل معضلات جهانی و کمک به ایجاد یک عزم جهانی برای حل معضلات است.

وی جهان امروز را بیش از گذشته نیازمند عدالت و نگاه عدالت محور دانست و گفت: ۲۷ سال پیش زمانی که بانک جهانی اصلاح ساختار را به برخی از کشورها تحمیل کرد لطمه بزرگی به بهداشت جهانی خورد و بودجه سلامت در بسیاری کشورها به طور جدی کاهش پیدا کرد و در نتیجه شاخصهای سلامت افت شدیدی پیدا کرد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: این موضوع باعث شد در کشورهای آفریقایی که با همه گیری HIV مواجه شدند امید به زندگی نیز کاهش یابد در حالی که در کل جهان ثروتمندتر شده اند اما فاصله کشورهای غنی و فقیر افزایش یافته است. همزمانی این فرایند با بحران جهانی این نگرانی را برای وضعیت سلامت جهان ایجاد کرده است که آیا بودجه های سلامت تحت تاثیر قرار می گیرند یا نه؟

وی تاکید کرد: عدالت در سلامت باید به یک مطالبه عمومی در دنیا بدل شود. باید این نکته مد نظر قرار گیرد که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و آنچه فقر و بیماری در بسیاری از کشورها است وضعیت طبیعی و سرنوشت محتوم آنها نیست.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها