Skip to content

وزیر بهداشت: ارائه نقشه جامع علمی کشور درحوزه علوم پزشکی تا پایان سال

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نهایی شدن تدوین نقشه جامع علوم پزشکی کشور و ارائه آن تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حدود صددرصد این کار نهایی شده است و امیدواریم نقشه جامع علمی کشور تا پایان امسال به صورت مستدل ارائه شود.
دکتر کامران باقری لنکرانی در پاسخ به مهر در خصوص زمان ارائه نقشه جامع علمی کشور در بخش علوم پزشکی یادآور شد: وزارت بهداشت از سال گذشته که مقام معظم رهبری این مسئله را مطرح کردند، کمیته ای را به این منظور زیر نظر شورای سیاستگذاری تشکیل داد.
وی اضافه کرد: این کمیته تدوین نقشه جامع علمی کشور را از منظر نظام سلامت مورد دقت و بررسی قرار داده است و در این مسیر، تجربیات سایر نقاط جهان بررسی شد، ایده آل های کشور مورد بررسی قرار گرفت و به سند چشم  انداز ۲۰ ساله کشور نیز توجه شد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تدوین نقشه جامع علمی کشور جزء وظایف جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هم اکنون نیز کمیته ای در این باره معین شده که با برگزاری جلسات متعدد در حال بررسی و اقدام عملی در این زمینه است.
وی تأکید کرد: نقشه جامع علمی کشور یک موضوع بین رشته ای و بین بخشی است و طبیعتاً این نقشه باید شاهد همه مراحل رشد و نمو علمی کشور از پیش از دبستان تا مراحل بالای پژوهشی کشور باشد.
دکتر لنکرانی اظهار داشت: تدوین این نقشه جامع نیاز به همکاری تنگاتنگ بین بخشی و مشارکت همگانی دارد تا بتوان با در کنار هم قرار دادن اجزاء مختلف، تصویر نهایی شکل بگیرد.
وی وجود زبان و روش مشترک در طراحی نقشه جامع علمی کشور را از بخش های مهم این نقشه برشمرد و گفت: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هماهنگی لازم میان اجزاء و زبان مشترک برای تدوین نقشه جامع را در دست بررسی قرار داده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها