Skip to content

وزیر بهداشت: اولویت گذاری در بخش سلامت و علم و فناوری پزشکی نقشه علمی کشور

وزیر بهداشت خواستار مشارکت هر چه بیشتر صاحبنظران آموزش پزشکی در تدوین نقشه جامع علمی کشور شد و گفت : اولویت گذاری در بخش سلامت و علم و فناوری پزشکی نقشه جامع کشور صورت گرفته و ۷ جزء نقشه جامع علمی در بخش سلامت تکمیل شده است.

دکتر کامران باقری لنکرانی در مراسم آغاز به کار نهمین همایش آموزش پزشکی در یزد افزود: هم اکنون ۷ بخش از ۱۲ بخش موجود برای تدوین نقشه جامع علمی در حوزه سلامت تدوین شده است و اعضای هیئت علمی و اساتید می توانند با مراجعه به سایتی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است وزارت بهداشت را در تکمیل این نقشه یاری کنند.

وی با اشاره به تکلیف دو وزارتخانه بهداشت و علوم در تدوین نقشه جامع علمی کشور گفت: برای ابتدای کار سابقه تدوین نقشه جامع در کشورهای مختلف برای شناخت مسیر این گونه نقشه ها بررسی شد که در دو کشور ژاپن و انگلستان به عنوان نمونه برخی نکات را مورد بررسی قرار دادیم.

وزیر بهداشت افزود: نقشه جامع علمی ایران با نگاه به سند چشم انداز توسعه کشور در افق ۱۴۰۴ تدوین خواهد شد و در سال ۲۰۲۵ باید به هدف دست یافت.

وی با اشاره به تجربه ژاپن در تدوین نقشه جامع علمی آن کشور یاد آور شد: در این کشور برنامه ای برای خلق خرد و ایجاد سرزندگی از خرد و ایجاد جامعه پیچیده از خرد در نظر گرفته شده است و رسیدن به هدف تربیت ۱۰ هزار دانشجو و نزدیک کردن صنعت و دانشگاه از دیگر نکات قابل توجه برنامه علم و فناوری ژاپن است.

دکتر لنکرانی اضافه کرد: در ژاپن برنامه اصلی برای حمایت از علم و فناوری بر اساس رقابت بودجه ای و کسب گرانت است در صورتی که در کشور ما بودجه های ثابتی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی اختصاص می یابد.

وی با انتقاد از برخی مراکز تحقیقاتی که بودجه مصوب دارند، خاطرنشان کرد: گاهی مواقع هزینه تمام شده یک کار پژوهشی در این مراکز در مقایسه با سایر مراکزی بودجه مصوب ندارند بیش از ۱۰ برابر است.

وزیر بهداشت با اشاره به نمونه کشور انگلستان خاطرنشان کرد: در نمونه انگلستان آینده نگاری بر اساس سلامت و یک برنامه ۲۰ ساله تدوین شده است و از نگاه بیماران به این آینده نگاری نگریسته شده است.

وی با اشاره به تلاشهای وزارت بهداشت در زمینه تدوین نقشه جامع علمی کشور یادآور شد: در واقع این نقشه راه باید بتواند ما را به سند چشم انداز برساند. این نقشه باید در یک زمان مشخص ۲۰ ساله با جامع نگری مناسبی تدوین شود.

دکتر لنکرانی از تحول گرا بودن، حساسیت به ارزشها، امکان تکرار و بازنگری به عنوان دیگر مشخصات این نقشه نام برد و افزود: این نقشه باید در یک چارچوب مشخص تهیه شود و شرایط موجود را مشخص کند.

وی در خصوص خصوصیات برنامه آینده نگاری و اولویت گذاری در بخش سلامت و علم و فناوری پزشکی نقشه جامع خاطرنشان کرد: در این بخش توانستیم اولویت ها و برنامه های لازم را تدوین کنیم و ۷ بخش از ۱۲ جزء آن را تکمیل کنیم.

وزیر بهداشت تأکید کرد: برای رسیدن به نقشه کارگروه تلفیق، فناوری، محصول محوری و برنامه محوری را مدنظر قرار دادیم و در فناوری دارویی هدف اصلی را بر تولید داروهای مبتنی بر تکنولوژی قرار دادیم.

وی از شناسایی بار بیماریها در کشور، روش شناسی آینده نگاری در سلامت و شناسایی روند ثبت پتنت و موضوعات تحقیقاتی در دنیا به عنوان دیگر بخشهای این نقشه در بخش سلامت نام برد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها