Skip to content

وزیر بهداشت: توسعه مراکز رشد علوم پزشکی

وزیر بهداشت با اشاره به توسعه زیرساخت های توسعه علمی کشور در علوم پزشکی از رشد ۵۰ درصدی تعداد مراکز تحقیقاتی و افزایش مراکز رشد خبر داد و گفت: توسعه مراکز رشد علوم پزشکی در حال پیگیری است و اکنون ۱۲ مرکز رشد در نوبت دریافت مجوز هستند.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: اکنون ۶ مرکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد و ۱۲ مرکز رشد نیز در نوبت دریافت مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت هستند.

وی توسعه مراکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی را یکی از راهکارهای مهم تبدیل ایده به محصول و خدمت دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسعه این مراکز این مهم به نتیجه برسد.

رشد کمی و کیفی در شرکت های تولید کننده داخلی محصولات تجهیزات پزشکی
وزیر بهداشت با اشاره به محصولات تجهیزات پزشکی از رشد کمی و کیفی در شرکت های تولید کننده این محصولات در داخل کشور خبر داد و گفت: کشور ما موفق شده است میکروسکوپی را برای تحقیقات نانوتکنولوژی تولید کرده و بلافاصله پس از تولید توانست آن را  به کشورهای خارجی صادر کند که این مایه افتخار کشور است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها