Skip to content

وزیر بهداشت: میزان تبدیل مقالات علمی کشور به ثروت محاسبه شود

دکتر کامران باقری لنکرانی با اشاره به تولید ثروت از تحقیق و پژوهش را یکی از الزامات پیشبرد توسعه علمی بر شمرد و گفت: در حالی که سال گذشته بیش از ۸ هزار مقاله علمی در کشور تولید شده باید ببینیم چقدر از اینها به تولید ثروت منجر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در دومین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه متاسفانه در جذب سرمایه گذاری در بخش خصوصی برای تحقیقات ضعف داریم افزود: یکی از مسائل مهم برای توسعه پژوهش اختصاص بخشی از درآمد تولید ناخالص ملی به این امر است. میزان درصد سهم پژوهش در کشورهای توسعه یافته از تولید ناخالص ملی بیش از ۳ درصد است در حالی که در کشور ما حدود یک درصد است اما نکته مهم این جاست که در کشورهای توسعه یافته عمده سهم پژوهش از بخش خصوصی تامین می شود.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل محقق نشدن سهم پژوهش در کشور ما این است که مسیر ایده تا محصول کمتر مورد توجه بوده است در حالی که سال گذشته بیش از ۸ هزار مقاله علمی در کشور تولید شده و بیش از ۲۰۰ مورد ثبت پتنت در کشور داشته ایم باید ببینیم چقدر از اینها به تولید ثروت و توسعه یافتگی منجر شده است.

وزیر بهداشت با اشاره به کمبود مراکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی خاطرنشان کرد: تعداد مراکز رشد در این دانشگاهها کمتر از ۱۰ عدد است و برای رسیدن به مسیر پژوهش تا تولید محصول و خدمت در این دانشگاهها فاصله داریم.

دکتر لنکرانی گفت: هنوز یک پارک علم و فناوری مربوط به علوم پزشکی و زیستی برای دانشگاههای علوم پزشکی در کشور نداریم که این امر لزوم بازنگری در سیاست گذاریها را مورد تاکید قرار می دهد.

وی با اشاره به تولید ثروت از علم به عنوان یکی از دغدغه های مطرح شده در نقشه جامع علمی کشور خاطرنشان کرد: ارتباط علم و ثروت ارتباطی علت و معلولی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به آماری که در نشست وزرای بهداشت جهان در مورد میزان در آمد سرانه و مقایسه آن در کشورهای آفریقایی و اروپایی انجام شده ٰتاکید کرد: کشورهای آفریقایی محور اقتصاد خود را بر محور صادرات مواد اولیه قرار داده اند اما در کشورهای توسعه یافته غربی محور اقتصاد، اقتصاد دانش محور است و یکی از وظایف محققان کشور ما نیز این است که برای پژوهش بازاریابی اجتماعی داشته باشند.

دکتر لنکرانی اظهار داشت: زمانی که سود تولید یک دارو در یک شرکت چند ملیتی با کل در آمد نفتی ایران برابری می کنند باید توجه داشته باشیم که تولید ثروت از علم را برای جامعه خود نهادینه کنیم.

وی با اشاره به دستاوردهای تحقیقاتی کشور پس از انقلاب اسلامی یاد آور شد: پیش از انقلاب اثرگذاری کشور ما در مجموعه تحقیقات علوم پزشکی ناچیز و نادیدنی بود اما پس از انقلاب رشد تحقیقات به گونه ای چشمگیر ادامه یافت. در سال ۷۸ مجموعه مقالات نمایه شده ایرانی در نمایه نامه های بین المللی ۳۰۰ مقاله بود در حالی که در سال ۸۷ رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

وزیر بهداشت افزود: شتاب رشد علمی ایران از سال ۸۴ آغاز شده که این رشد پیش از سال ۸۴ به صورت متوسط ۱۵ درصد بود اما از سال ۸۴ به بعد سالانه تولیدات علمی ایران ۳۵ درصد رشد داشته است.

دکتر لنکرانی با اشاره به رتبه ایران در ۳ نمایه معتبر بین المللی گفت: رتبه ایران در سال ۸۳ عدد ۴۱ و در سال ۸۶ عدد ۲۷ بوده است که به صورت جهش یافته رتبه ایران ارتقا یافته است.

وی اضافه کرد: مجموع تعداد پتنت  – اکتشاف  و اختراع دانشگاههای علوم پزشکی از سال گذشته ۲۰۹ مورد بوده که این تعداد با تعداد کل پتنت ها و اکتشافاتی که ۸ سال قبل از سال ۸۶ به ثبت رسیده بوده برابری می کنند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: خوشبختانه رشد علمی کشور به یک مطالبه عمومی بدل شده و فرهنگ علم خواهی و توسعه علمی در کشور نهادینه شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها