Skip to content

پارکهای علم و فناوری: تعداد شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تا پایان امسال دو برابر می شود.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اعلام کرد: اکنون بیش از ۲۰۰ هسته و شرکت در پارک فعال هستند که در نظر داریم تعداد آنها را تا پایان امسال به ۴۰۰ شرکت افزایش دهیم.

دکتر امیرعلی سیف الدین در مراسم رونمایی از پنج محصول جدید شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار داشت: رونمایی این محصولات در برخی موارد وابستگی ما را به خارج کاهش می دهد و آگاهی و امنیت بیشتری را به ارمغان می آورد.

وی به تولید بیش از ۱۰۰ محصول دانش بنیان توسط شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: الان بیش از ۱۲ شرکت کارفرمایی بزرگ داریم که قرار است تعداد آنها را تا پایان امسال به ۴۰ شرکت برسانیم.

دکتر سیف الدین خاطرنشان کرد: خیلی از محصولات تولیدی ما جزو معدود محصولات نوآورانه در سطح خاورمیانه است و امیدواریم با تمرکز بر سرمایه گذاری و تقاضا محوری گام های جدی بیشتری در این عرصه برداریم.

وی افزایش نقش تولی گری و کاهش تصدی گری را رویکرد اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برشمرد.

وی همچنین از برگزاری جشنواره علم و فناوری شهید چمران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خبر داد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها