Skip to content

پارکهای علم و فناوری: راه اندازی پارکهای علم و فناوری خصوصی

رئیس کمیته پژوهشی و فناوری مجلس، راه اندازی پارکهای علم و فناوری خصوصی را از مصوبات مجلس در حوزه علم و فناوری نام برد و یاداور شد: تبدیل ایده به فناوری و ثروت از طریق پارکهای علم و فناوری صورت می گیرد. پارکهای علمی و فناوری موجود در کشور دولتی هستند و تبدیل ایده به فناوری با سرمایه گذاریهای دولتی صورت می گیرد. وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی پارکهای علم و فناوری توسط بخش خصوصی به نوعی واگذاری مدیریت تکنولوژی به بخش خصوصی صورت می گیرد.

اختیاری گفت: مجلس حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه محصولات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند و نیز حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارکهای علم وفناوری از طریق بخش غیر دولتی را تصویب کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق مصوبات برنامه پنجم توسعه در مجلس ارزیابی علمی نتایج طرحهای تحقیقاتی باید قبل از ثبت اختراع صورت گیرد که در این زمینه مراکزی در سطح کشور برای ارزیابی علمی بودن طرحها راه اندازی می شود.

اسفندیار اختیاری کسنویه یزدی، با اشاره به مصوبات مجلس در زمینه توسعه آزمایشگاه های کاربردی در برنامه پنجم توسعه افزود: قرار بود تا آزمایشگاه های پژوهشی با همکاری دستگاه های اجرایی راه اندازی شود از این رو مصوب شد تا پایان برنامه پنجم نسبت به راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های کاربردی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی، شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها اقدام شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، یاداور شد: بر این اساس بخشهای اجرایی باید از محل بودجه های پژوهشی نسبت به تجهیز آزمایشگاه های کاربردی مورد نیاز اقدام کنند ضمن آنکه بخش خصوصی مدیریت آن آزمایشگاه ها را بر عهده خواهد داشت.

تجاری سازی ایده های فناورانه

وی در خصوص تجاری سازی ایده های فناورانه اظهار داشت: در برنامه پنجم سعی شد تا برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان، نخبگان و پژوهشگران از طریق نهادهایی چون بنیاد ملی نخبگان در زمینه های مختلف ثبت اختراع و تجاری سازی ایده ها حمایت شوند.

اختیاری، با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم نگاهی که در این زمینه وجود دارد این است که کمک شود تا با ایجاد شرکتهای دانش بنیان این افراد، شخصیت حقوقی پیدا کنند، خاطر نشان کرد: پژوهشگران و نخبگان با وارد شدن به این شرکتها می توانند ایده های خود را تبدیل به محصول و در نهایت به جامعه عرضه کنند.

ثبت اختراع پس از اخذ تاییدیه های علمی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از پیش بینی های لایحه پنجم در زمینه ثبت اختراع خبر داد و در این باره توضیح داد: در برنامه پنجم حمایت هایی برای ثبت اختراع به ویژه ثبت بین الملل که هزینه های زیادی را در بر دارد پیش بینی شده است طبق مصوبات مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه اخذ تاییدیه های علمی باید قبل از ثبت اختراع صورت گیرد، ادامه داد: در مصوبات مجلس تاکید شده است تا در ثبت داخلی، قبل از ثبت اختراع، طرح ارائه شده ارزیابی و تاییدیه های علمی لازم را دریافت کند که برای این منظور مراکزی در سراسر کشور راه اندازی می شود تا نسبت به ارزیابی طرحهای علمی اقدام کنند.

بودجه های پژوهشی در برنامه پنجم توسعه

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه بودجه های پژوهشی با یاداوری این ملب که تا پایان برنامه پنجم به ۳ درصد از GDP (تولید ناخالص داخلی) به امر پژوهش اختصاص می یابد، افزود: در حال حاضر به این عدد نرسیدیم ولی در نظر داریم که تا پایان برنامه پنجم ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بخش در پژوهش هزینه شود.

وی با تاکید بر اینکه این امر در لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان دیده شده است، اضافه کرد: بر اساس مصوبات مجلس هر سال نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم به صندوق “نوآوری و شکوفایی” واریز می شود و از آن طریق در اختیار پژوهشگران و به ویژه نوآوران قرار می گیرد.

مکانیزمهای اجرایی در برنامه پنجم

اختیاری همچنین به مکانیزمهای اجرایی این برنامه در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و توضیح داد: به دلیل اهمیت علم و فناوری در کشور تمرکز بسیاری بر روی آن شد و در این راستا شورای عالی علوم و تحقیقات را موظف کردیم تا بر عملکرد این بخش نظارت و آیین نامه های اجرایی آن را تدوین و گزارشهای آن را به مجلس نیز ارائه کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها