Skip to content

پارکهای علم و فناوری: شبکه پارکهای علمی فناوری کشورهای اسلامی افتتاح شد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: شبکه پارکهای علمی فناوری در کشورهای اسلامی با حضور هماهنگ کننده کل کامستک در پارک علم و فناوری گیلان افتتاح شد.
دکتر ارسلان قربانی اضافه کرد: یکی از محورهای همکاری های بین الملل وزارت علوم، همکاری با سازمانهای تخصصی منطقه ای است. به همین منظور به سازمان تخصصی کامستک ( کمیته دائم همکاری فناوری) پیشنهاد راه اندازی ۳ شبکه در راستای تحقق همکارهایهای منطقه ای با سازمانهای تخصصی ارائه شد.
وی با اشاره به عناوین این شبکه ها، گفت: شبکه پارکهای علمی فناوری در کشورهای اسلامی، شبکه دانشگاه مجازی کشورهای اسلامی و شبکه نانو فناوری در کشورهای اسلامی اسامی این شبکه ها است که روز گذشته شبکه پارکهای علمی فناوری در کشورهای اسلامی با حضور پروفسور عطا الرحمان – هماهنگ کننده کل کامستک در پارک علم و فناوری گیلان افتتاح شد.
قائم مقام وزیر علوم ادامه داد: امروز نیز شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام در دانشگاه پیام نور و شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی در پژوهشگاه افتتاح می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها