Skip to content

پارکهای علم و فناوری: وجه تمایز پارکهای علم و فناوری با شهرکهای صنعتی در ارائه خدمات مشاوره و بازار

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری گفت: وجه تمایز پارکهای علم و فناوری با شهرکهای صنعتی و حتی بانکها در ارائه خدمات مشاوره، بازاریابی و کمک به شرکتها است.

دکتر محمود شیخ زین الدین در مراسم امضای تفاهمنامه مالی میان پارک علم و فناوری خراسان و معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری در مشهد افزود: فلسفه وجودی پارکهای علم و فناوری ارائه خدمات با ارزش افزوده به شرکتهای دانش بنیان و فناور است.

وی گفت: این وظیفه پارکها محسوب می شود و در این روند شاخص ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری همین موارد خواهد بود که از آن جمله می توان به میزان فروش تجهیزات تولیدی شرکتها و نیز درآمدهای اختصاصی این پارکها اشاره کرد.

او گفت: پارکهای علم و فناوری باید چتر حمایتی خود را بر روی همه شرکتهای دانش بنیان فارغ از اینکه محل استقرار شرکت در دانشگاه است یا جای دیگر بگسترانند و در حقیقت برای همه شرکتهای دانش بنیان پدری کنند .

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری افزود: در نظام نوآوری، منطقه ای و پراکنده کاری همانند گذشته ما را به جایی نخواهد رساند و اگر هر فردی صرفا بخواهد کارش را در حوزه خود انجام دهد شاهد بروز مشکلات متعددی همانند امروز هستیم.

دکتر شیخ زین الدین با بیان اینکه مشکل شرکتهای دانش بنیان پول و اعتبارات نیست گفت: یکی از مهمترین مشکلات شرکتهای دانش بنیان و دانش آموختگان فقدان برخورداری از تکنیک و تخصص بازاریابی و ناآشنایی با ادبیات بازار است لذا تلاش داریم تا این خلاء از سوی پارکهای علمی و فناوری پر شود.

وی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات، منابع بانکی و منابع صندوق نوآوری و شکوفایی مبالغی نیز برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان تازه تاسیس لحاظ شده است.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: در این زمینه پارکهای علم و فناوری در کشور کار داوری، نظارت و ارائه مشورت را در حوزه ارائه این تسهیلات بر عهده دارند.

وی با اشاره به امضاء تفاهمنامه با پارک علم و فناوری خراسان گفت: امسال پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار در اختیار پارک علم و فناوری خراسان قرار گرفته که ۴.۵ میلیارد تومان آن مربوط به حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه تجاری سازی است.

او بیان کرد: در قالب تفاهمنامه امروز دو میلیارد تومان دیگر در اختیار این مجموعه قرار می گیرد که مستقیم به حساب صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی واریز می شود تا در اختیار همه مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز مختلف این استان قرار گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها