Skip to content

پارکهای فناوری: پارک فناوری علوم پزشکی به محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران ایجاد می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به سرنوشت نهایی ایجاد پارک فناوری علوم پزشکی گفت: مجوز ایجاد پارک فناوری علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی افزود: این مجوز از انستیتو پاستور ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد چرا که ماموریت های انستیتو پاستور به گونه دیگری تعریف شده است و از سوی دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مراکز رشد بسیار فعالی داشت که نیازمند فضا برای آنها بود.
وی اضافه کرد: مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت بسیار زیادی داشتند و هم اکنون نیز بسیاری از شرکتها برای ورود به این مرکز رشد نیازمند فضا هستند و همین مسئله در ارائه این مجوز به دانشگاه علوم پزشکی تهران موثر واقع شد.
سرپرست انستیتو پاستور ایران یادآور شد: انستیتو پاستور ایران به عنوان یک واحد پژوهشی برای خود ماموریت های متعددی دارد از این رو مجوز به دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار شد.
وی اظهار داشت: زمین پارک مشخص شده است اما با این وجود دانشگاه علوم پزشکی تهران می تواند در هر زمینی که امکان اش را دارد، پارک را تاسیس کند.
به گزارش مهر، اساسنامه نخستین پارک فناوری علوم پزشکی در تابستان سال ۸۹ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد اما تاکنون هیچ اقدام موثری برای ایجاد آن صورت نگرفته بود.
طرح اولیه راه اندازی نخستین پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی به سال ۸۶ باز می گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای مراکز رشد متعددی در حوزه علوم پزشکی از جمله علوم دارویی و تجهیزات پزشکی است که لزوم کنار هم قرار گرفتن آنها ایده اولیه تشکیل یک پارک فناوری را مطرح کرد.
دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم در آذر ماه سال ۸۶ درباره طرح احداث نخستین پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی یادآور شده بود: ایجاد این پارک زیست فناوری زیرساخت مهمی است که باعث می‌شود این چرخه ایده تا محصول با سرعت بیشتری پیگیری شود و وزارت بهداشت بتواند محققان را بیشتر درگیر تحقیقات معطوف به نتیجه و معطوف به محصول کند.
وی تأکید کرده بود: اصول احداث پارک مورد موافقت رئیس جمهور واقع شده و دستور مساعد به این منظور داده شده است و ما به دنبال این هستیم که فضای فیزیکی آن را تملک کنیم و در پی آن پارک را راه اندازی کنیم.
دکتر لنکرانی در سال ۸۸ دوباره تاکید کرد که نخستین پارک زیست فناوری علوم پزشکی کشور با نام “بوعلی سینا” راه اندازی می شود و به زودی شرکتهایی در این پارک مستقر خواهند شد.
با این وجود با استقرار دولت دهم، هنوز این پارک فناوری ایجاد نشده است و دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم نیز در بهمن ماه سال ۸۸ با اعلام خبر ایجاد اولین پارک فناوری پزشکی کشور این امیدواری را ایجاد کرد که تولید دارو و واکسن در پارک فناوری صورت می گیرد.
دکتر دستجردی با تاکید بر اینکه زمینه های ایجاد این پارک فراهم شده است، اضافه کرد: خوشبختانه ایجاد این پارک فناوری هم در برنامه چهارم توسعه و هم در برنامه پنجم توسعه دیده شده است که امیدواریم با توجه به فراهم بودن زمینه و بسترهای لازم بتوانیم مصوبه ایجاد آن را اخذ و در جهت ایجاد این پارک اقدام کنیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها