Skip to content

پارک های علم و فناوری: اولین پارک علم و فناوری تخصصی کشور راه اندازی می شود.

معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: اولین پارک علم و فناوری تخصصی کشور با مشارکت وزیر نیرو در تهران راه اندازی می شود.

دکتر محمدصادق خیاطیان در نشست خبری عملکرد ۱۰ ماهه معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت:در این پارک صنعت نیاز پژوهشی خود را به دانشگاه ها ارائه می کند و دانشگاه ها اقدام به انجام پژوهش در راستای نیاز آن صنعت خواهند کرد.

وی ادامه داد:۵۰ درصد هزینه اجرای این طرح از سوی بخش خصوصی (صنعت) تامین می شود و وزارت علوم بقیه هزینه اجرای طرح را تقبل خواهد کرد.

معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت علوم با اشاره به تغییر رویکرد این پارک با پارک های علم و فناوری گفت:انجمن تحقیق و توسعه به خود صنایع فراخوان می دهدکه نیازهای خود را اعلام کنند و مجری را نیز خود تعیین کنندکه از این رویکرد استقبال بسیار خوبی شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها