Skip to content

پارک های علم و فناوری: پارک علم و فناوری دانشگاه خوارزمی راه اندازی می شود.

معاون پژوهش و فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی از راه اندازی پارک علم و فناوری و آزمایشگاه مرکزی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر سید حسین سراج زاده در تشریح فعالیت های معاونت پژوهشی این دانشگاه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون گفت: طی چهار ماه اخیر سه محور ساماندهی روان سازی و ضابطه مند کردن توسعه فعالیت ها در حوزه پژوهشی و تقویت ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه پیگیری شد.

وی ادامه داد: چند کارگروه برای موضوع طرح های آموزشی و گرنت های هیات علمی تشکیل شد که این کارگروه ها طرح های پژوهشی و این گرنت ها را بررسی می کنند تا زمینه ای ایجاد کنند تا اساتید طرح های بیشتری را دریافت کرده و از گرنت بیشتری نیز برخوردار شوند.

معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی به موسسات تحقیقات پژوهشی و پژوهشکده دانشگاه خوارزمی اشاره کرد و گفت: تمام هفت موسسه پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه با رکود مواجه بودند که کارگروهی برای فعال کردن آنها تشکیل شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه فاقد مرکز رشد و پارک علم و فناوری بود که در این دوره مرکز رشد و پارک علم و فناوری برای آن تعریف شده است و تشکیل خواهد شد و راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه نیز در دستور کار است.

به گفته دکتر سراج زاده، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی امسال با ۱۵۰ میلیون تومان راه اندازی شده است.

وی از دیگر برنامه های دانشگاه خوارزمی به تقویت ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه اشاره کرد و گفت که تاکنون شش تفاهم نامه با دستگاه های پژوهشی و سازمان های اجرایی امضا شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: محققان دانشگاه خوارزمی در سال ۹۲، تعداد ۴۲۳ مقاله علمی پژوهشی و ۲۱۵ مقاله آی اس آی تولید کردند درحالیکه طی سه ماه نخست امسال، این میزان ۲۱۰ مقاله علمی پژوهشی و ۵۶ مقاله آی اس آی بوده است.

وی یادآور شد: سال گذشته اساتید دانشگاه خوارزمی در ۹ کنفرانس بین المللی و دو فرصت مطالعاتی شرکت کردند که از ابتدای امسال ( طی چهار ماه گذشته) دانشگاهیان خوارزمی در هفت کنفرانس بین المللی و سه فرصت مطالعاتی شرکت داشته اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها