Skip to content

پروپوزال پژوهشی: چند اصطلاح رایج در رابطه با گرنت های پژوهشی

در شماره پیشین خبرنامه، به ذکر کلیاتی در مورد ویژگیهای یک پروپزوال پژوهشی قوی که به منظور دریافت گرنت نوشته میشود، پرداختیم. در این شماره قصد داریم به تعریف چند اصطلاح رایج  در مقوله grantsmanship بپردازیم.

Principle Investigator/PI (محقق اصلی): کسی است که اداره پروژه تحقیقاتی که گرنت دریافت میکند را به عهده دارد. سرپرستی و نظارت بر روند گرنت و  تضمین صحت علمی اجرای پروژه بر عهده  محقق اصلی است. مسوولیت تضمین اینکه گرنت بر اساس مقررات و شرایط قید شده، مدیریت و اجرا شده است نیز بر عهده محقق اصلی است.

Grantee: موسسه یا شخصی که تقاضای دریافت گرنت را ارائه میکند و موفق به دریافت گرنت میشود.

Grantor: سازمانی که بودجه مربوط به گرنت را اعطا میکند.

: Preferences, priorities and special considerations سازمانها و ارگانهای دولتی اعطا کنندۀ بودجه، گاهی تصمیم میگیرند به پروپوزال هایی که به یک موضوع خاص مرتبط هستند (که در فراخوان پروپوزال آمده است) بودجه دهند. مثلا بعضی سازمانها مایلند به پروژه هایی که ماهیت چند زمینه ای (multidisciplinary) دارند یا به پروژه هایی که به جمعیت های محروم (underserved populations) میپردازند، بودجه دهند.  در این موارد به پروپوزالهایی که بر این موضوعات تمرکز دارند، امتیاز فوق العاده ای داده میشود.
منظور از funding preference این است که توجه ویژه ای به درخواست هایی که موضوع دارای ارجحیت را لحاظ کرده باشند، معطوف میشود. مثلا اگر ارجحیت با موضوعات چند زمینه ای باشد و پروپوزال شما که چنین موضوعی دارد موفق به دریافت گرنت شود، شما قبل از سایر متقاضیانی که درخواست گرنت آنها تایید شده، وجه مالی مربوطه را دریافت خواهید کرد. اگر پروپوزال شما مشمول funding priority شود، نمره الویتی که به پروپوزال شما تعلق میگیرد، به صورت از پیش تعیین شده ۵ یا ۱۰ نمره اضافی به خود اختصاص میدهد. در حالت special consideration، داوران حتی آزادی عمل بیشتری برای تخصیص امتیاز ویژه به پروپوزال مربوطه دارند.

General instructions: دستورالعملهای عمومی در واقع گایدلاینی برای درخواست گرنت (grant application) را فراهم می آورند. لازم است به دقت از این گاید لاین ها پیروی شود. در اکثر موارد در دستورالعملهای عمومی، اطلاعاتی در رابطه با این موارد ارائه میشود: تاریخ موعد ارائه درخواست گرنت، آدرسی که درخواست گرنت باید به آن فرستاده شود،  تعداد نسخه های کپی که لازم است تهیه شود، محتویات هر بخش از درخواست گرنت، مشخص کردن ارجحیت ها، اولویت ها و ملاحظات ویژه، مقدار وجه مالی موجود، و میانگین دامنه مقدار بودجه مورد انتظار برای پروژه ها. در بخش دستورالعمل های عمومی، ممکن است گایدلاینی که توسط  داوران ارزیابی کننده پروپوزال مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین امتیازی که به هر بخش از پروپوزال داده میشود، نیز مطرح شود. دستوالعملهای مکمل (supplemental instructions) نیز لازم است مورد توجه قرار گیرند زیرا معمولا در بردارنده تغییراتی در مورد دستورالعملهای عمومی هستند ویا دستورالعملهای عمومی را به تفصیل بیشتری مطرح میکننند.

Pink sheets: به ارزیابی های مکتوب از پروپوزال که برای محقق اصلی فرستاده میشود، اطلاق میگردد. در این برگه ها معمولا نتیجه ارزیابی دقیق و عمیق پروپوزال به صورت narrative بیان میشود که شامل خلاصه ای کلی از نقاط قوت و ضعف پروپوزال، نقد پانل بخش بررسی مطالعات و توصیه ها و پیشنهاداتی برای بهتر کردن آن میباشد. توجه دقیق به این نقد اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر موفق به کسب گرنت نشوید، این نقد به شما بینش خوبی در مورد احتمال دریافت گرنت از سایر سازمان ها یا ارگان ها در صورتیکه پروپوزال خود را بازبینی و اصلاح نمایید، میدهد.

منبع:

Gitlin LN, Lyons KJ. Successful grant writing: strategies for health and human service professionals. 2nd ed. New York: Springer; 2004.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها