Skip to content

پژوهانه: اعطای پژوهانه به ۶۹۰۰ دانشجوی دکتری در وزارت بهداشت

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با اشاره به وضعیت اعطای پژوهانه در وزارت بهداشت گفت: از ابتدای اعطای پژوهانه تاکنون ۶ هزار و ۹۰۲ نفر از دانشجویان دکتری حائز شرایط با مبلغی بالغ بر ۳۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از مزایای این طرح بهره مند شده اند.
مهندس ابوالفضل رضایی با اعلام این خبر افزود: طرح اعطای پژوهانه مرحله ششم از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور و به صورت الکترونیکی انجام می شود و در این مرحله دانشجویان باید ورودی نیمه اول سال ۸۸ به بعد باشند و طرح تحقیقاتی خود را حداکثر تا بهمن سال ۱۳۹۰ به تصویب رسانده باشند.
وی افزود: اطلاعات مربوط به پایان نامه های دانشجویی و فرم های مربوط به طرح اعطای پژوهانه مرحله ششم منحصرا از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور به آدرسwww.research.ac.ir تکمیل، تایید و ارائه خواهد شد و اطلاعات خارج از این سیستم قابل قبول نخواد بود.
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای کیفیت رساله های دکتری در جهت انطباق با نیازهای کشور، نهضت تولید علم و یافتن راهکارهای مناسب جهت حل علمی مشکلات کشور و تقویت و تسهیل حضور و تلاش تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، طرح اعطای پژوهانه از نیمه دوم سال ۱۳۸۸ و براساس مصوبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شد.
مهندس رضایی یادآور شد: براساس طرح پژوهانه دانشجویان دکتری در مدت پیشبرد رساله خود از حمایت مالی بلاعوض به مبلغ ۵۰ میلیون ریال که در سه نوبت به آنها پرداخت می شود، استفاده خواهند کرد و در اجرای طرح اولویت های فناوری و نیازهای پژوهشی کشور در تعیین عناوین رساله ها مورد توجه قرار می گیرد.
مهندس رضایی با اشاره به وضعیت کلی پژوهانه در پنج مرحله اجرایی آن در وزارت بهداشت گفت: از ابتدای اعطای طرح پژوهانه تاکنون ۶ هزار و ۹۰۲ نفر از دانشجویان دکتری حائز شرایط با مبلغی بالغ بر ۳۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از مزایای این طرح بهره مند شده اند

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها