Skip to content

پژوهانه: گرنت های پژوهشی براساس توانایی به بخش خصوصی اختصاص می یابد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح ˈمیفادˈ از سال آینده در کشور خبر داد و گفت:براساس این طرح موسسات تحقیقاتی پزشکی بخش خصوصی براساس نوع فعالیت و میزان موفقیت شان گرنت (پژوهانه) و وام دریافت می کنند.
دکتر رضا ملک زاده در نشست خبری «تاسیس واحدهای پژوهشی در مراکز پزشکی غیردولتی» که در سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد، اظهار داشت: آیین نامه های این طرح هم اکنون در شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است.

وی افزود: هم اکنون مهمترین تحقیقات دنیا در بیمارستان های خصوصی انجام می شود اما پتانسیل بخش خصوصی در کشور مغفول مانده است.

وی خطاب به فعالان بخش خصوصی در بخش بهداشت و درمان گفت: اگر بخواهیم در دنیا خوب دیده شویم باید در فهرست تولیدکنندگان علم قرار بگیریم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بودجه تحقیقاتی بخش پزشکی در آمریکا ۱۳۰ میلیارد دلار است از این میزان ۳۰ میلیارد دلار از سوی دولت و ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی تامین می شود؛ این در حالی است که بودجه پژوهش پزشکی ایران فقط ۳۰۰ میلیون دلار است که بخش اعظم آن از سوی بخش دولتی پرداخت می شود.

وی تاکید کرد:زمانی می توان در بخش تحقیقات و پژوهش موفق بود که فعالیت های علمی از بخش دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی بیفتد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها