Skip to content

پژوهشهای بالینی: نخستین همایش “ثبت کارآزمایی بالینی” برگزار شد

نخستین همایش کشوری “ثبت کارآزمایی بالینی” از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش کشوری به منظور آشنایی هر چه بیشتر مدیران پژوهشی، محققان دانشگاهی و سردبیران مجلات علمی و پژوهشی با اهمیت موضوع ثبت کارآزمایی های بالینی در تحقیقات علوم پزشکی برگزار شد.

این همایش کشوری روز چهارشنبه ۶ آذرماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد و متولی برگزاری آن مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بود.

مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی با هدف، اطلاع رسانی در مورد کارآزمایی های بالینی کشور، هماهنگ شدن فرآیند کار آزمایی های بالینی با استانداردهای بین المللی و آموزش عمومی در زمینه مطالعات کارآزمایی بالینی واهمیت آن در کشور راه اندازی شده است.

پایگاه اینترنتی این مرکز کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده است و کمک می کند تا با شفاف سازی و اطلاع رسانی، تحقیقات تکراری وغیر ضروری حوزه علوم پزشکی کاهش یابد.

خدمات این مرکز برای محققین و عموم مردم رایگان است، جستجو در تمام محتویات این پایگاه برای تمام اعضای جامعه مجاز است و تمام محققین یا حمایت کننده های کار آزمایی بالینی می توانند کار آزمایی بالینی های خود را در این مرکز ثبت کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها