Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: شرایط ایجاد هسته های دانش بنیان و پژوهشکده های دانشجویی اعلام شد

مدیر کل بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرایط ایجاد هسته های دانش بنیان دانشجویی و به دنبال آن پژوهشکده های دانشجویی را بر اساس آیین نامه مربوط تشریح کرد.

حسن قدسی پور در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: آیین نامه ایجاد هسته های دانش بنیاد دانشجویی در حال نهایی شدن است و بر اساس این آیین نامه ۲ دانشجو با نظارت یک عضو هیئت علمی می توانند یک هسته دانش بنیان را زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده راه اندازی کنند.

وی با بیان اینکه پژوهشکده های دانشجویی نیز از مجموع چند هسته دانشجویی تشکیل و ایجاد می شوند گفت: هسته های دانش بنیان در صورت قوی شدن و فعالیت مطلوب می توانند تشکیل پژوهشکده دانشجویی را بدهند اما در حال حاضر آنچه در وزارت علوم در حال نهایی شدن است، هسته های دانش بنیان است.

مدیر کل بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم با اشاره به شرایطی که دانشجویان برای ایجاد هسته های دانش بنیان باید داشته باشند گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ایجاد هسته های دانش بنیان لزومی ندارد که شرایط خاصی داشته باشند اما برای دانشجویان کارشناسی باید برخی شرایط را مانند معدل و تعداد واحدهای درسی گذارنده شده را در نظر گرفت.

وی افزود: مسئولیت صدور مجوز به این هسته ها نیز به عهده معاونین پژوهشی دانشکدهها گذاشته شده است و دانشجویان با این هسته ها وارد کار تحقیقاتی واقعی می شوند و با نظارت و تأیید عضو هیت علمی ناظر بر انجام پروژه می توانند پروژه های تحقیقاتی مشترک را در قالب هسته های دانش بنیان انجام دهند.

قدسی پور گفت: در صورت لزوم معاونت پژوهشی دانشکده می تواند این هسته ها را از نظر اعتباری و تجهیزات مورد نیاز کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تأیید نهایی آیین نامه این هسته ها از ترم آینده در دانشگاهها آغاز به کار کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها