Skip to content

پژوهشهای بالینی: لزوم حرکت محققان علوم پزشکی به سمت ثبت کارآزمایی بالینی

رئیس مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی وزارت بهداشت گفت: محققان حوزه علوم پزشکی کشور باید به سمت ثبت کارآزمایی بالینی تحقیقات خود حرکت کنند و در این راستا الزام نشریات علوم پزشکی و اجباری شدن ثبت به عنوان پیش شرط چاپ مقالات می تواند راهگشا باشد.

دکتر مسعود سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نخستین همایش “ثبت کارآزمایی بالینی” یادآور شد: در این نشست مجموعه ای افراد حاضر در حوزه های تحقیقات علوم پزشکی حضور یافتند که در این میان حضور سردبیران ۲۰ نشریه برتر علوم پزشکی کشور نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

وی اضافه کرد: اهمیت ثبت کارآزمای�? بالینی، جایگاه ویژه ثبت کارآزمایی بالینی در تحقیقات علوم پزشکی، سابقه ثبت کارآزمایی بالینی در ایران و دنیا و موقعیت کنونی در این مسئله از جمله مباحث عمده ای بود که در این همایش یک روزه به بحث گذاشته شد.

دکتر سلیمانی خاطرنشان کرد: ملاحظات اخلاقی در ثبت کارآزمایی بالینی، لزوم ثبت کارآزمایی بالینی و نقش سردبیران مجلات در توسعه ثبت کارآزمایی بالینی از موارد دیگری بود که شرکت کنندگان به آن تاکید داشتند.

وی گفت: سردبیران نشریات افرادی هستند که بیشترین کمک را به توسعه ثبت کارآزمایی بالینی خواهند کرد و این پیام به محققان علوم پزشکی کشور داده شده است که باید به سوی ثبت کارآزمایی بالینی تحقیقات خود حرکت کنند.

رئیس مرکز ثبت کارآزمایی بالینی وزارت بهداشت اضافه کرد: کمیسیون نشریات و کمیته های اخلاق باید به سمت اجباری شدن ثبت کارآزمایی بالینی حرکت کنند و سردبیران نیز در این میان به ثبت پیش از چاپ یک مقاله به عنوان الزام بنگرند که خوشبختانه روند مثبت این گرایش در میان سردبیران مجلات علمی – پژوهشی علوم پزشکی کشور وجود دارد.

نخستین همایش کشوری “ثبت کارآزمایی بالینی” از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها