Skip to content

پژوهشهای بالینی: وزارت بهداشت ثبت طرحهای کارآزمایی بالینی را الزامی کرد.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزام ثبت طرحهای کارآزمایی بالینی در سایت مرکز ثبت کارآزمایی بالینی را به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس کلیه طرحهای تحقیقاتی کارآزمایی بالینی باید در سایت مرکز ثبت کارآزمایی بالینی وزارت بهداشت ثبت شوند.

در این ابلاغ به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده است که مجریان طرحهای تحقیقاتی باید به همراه درخواست قسط دوم طرح تحقیقاتی، کد مربوطه ثبت کارآزمایی بالینی را به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام کنند. پرداخت اقساط باقیمانده طرحهای مذکور منوط به اخذ کد یاد شده از سایت کارآزمایی بالینی خواهد بود.

ایران با ایجاد مرکز ثبت کارآزمایی بالینی به جمع کشورهای دارنده مرکز ثبت کارآزمایی هایی بالینی پیوسته است. هدف از تاسیس مرکز ثبت کارآزمایی بالینی در وزارت بهداشت ثبت و اطلاع رسانی دقیق به مردم در مورد کارآزمایی های بالینی است.

کارآزمایی بالینی مطالعه ای است که بر روی انسان اتفاق می افتد که به طور معمول یک دارو، ‌روش جراحی خاص و یا ‌روش تشخیصی جدید بر روی انسان آزمایش می شود تا تفاوت آن نسبت به دارو و یا روش جراحی و تشخیصی قبلی بررسی شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها