Skip to content

پژوهشهای دارویی:اعلام طرح خودکفایی ملی درفرآورده های دارویی توسط معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: تبدیل دانش به ثروت یکی از توقعات به حق از حوزه علوم پزشکی است و ما با اجرای طرح خودکفایی ملی در فرآورده های دارویی از مراکز رشد خواسته‌ایم که در یک برنامه زمانی مشخص کلیه داروهای وارداتی را در کشور تولید کند.

دکتر مصطفی قانعی در نشست خبری در محل وزارت بهداشت افزود: مراکز رشد در حوزه علوم پزشکی ماموریت دارند که دانش را به ارزش افزوده بدل کنند از این رو ما لیست داروهای وارداتی را در سایت خود قرار داده‌ایم و از مراکز رشد خواسته‌ایم تا این داروها را در یک دوره زمانی تولید کنند تا وابستگی ما به خارج از کشور قطع شود.

وی در خصوص ارزشیابی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی یادآور شد: ۹ سال است که دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی هر ساله رتبه بندی می شوند و در این رتبه بندی جایگاه علمی آنها در سطح دنیا رصد می شود. ما بر اساس شاخصهایی از جمله حاکمیت و رهبری، تولید دانش، بسیج منابع و توانمندسازی این رتبه بندی را انجام می دهیم. امسال نیز پس از رتبه بندی مراکز تحقیقاتی موفق، مدیران موفق و برترین‌های پژوهشی کشور در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی معرفی می شوند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تشریح شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی اظهار داشت: در تغییری که امسال رخ داده است تنها امتیاز خام دانشگاهها و در واقع جایگاه واقعی آنها در حوزه علمی دنیا محاسبه شده است و امتیاز موجود بر بودجه پژوهش تقسیم نشده است. این امر ممکن است اعتراضاتی را نیز از سوی دانشگاهها به همراه داشته باشد اما ترجیح دادیم که تنها امتیاز خام که نشان دهنده شاخصهای واقعی فعالیت علمی دانشگاهها است اعلام شود.

وی در خصوص رشد طرحها و مقالات علمی در حوزه علوم پزشکی یادآور شد: در سال ۸۱ تعداد طرحهای تحقیقاتی سه هزار و ۸۷۸ طرح بود که در سال ۸۷ این تعداد به هفت هزار و ۷۵۷ طرح افزایش یافت. همچنین میزان انتشار مقالات علمی در سال ۸۱ از دو هزار و ۳۷۲ مقاله به هفت هزار و ۸۱۶ مقاله در سال ۸۷ رسید.

دکتر قانعی توسعه تعداد مراکز تحقیقاتی را از استراتژیهای وزارت بهداشت برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۸۰ مرکز تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی فعالیت می کنند که تولید دانش این مراکز از ۲۵ درصد در سال ۸۰ به ۵۶ درصد در سال ۸۷ رسیده است و با توجه به اینکه ما در نقشه علمی کشور باید ۷۰۰ مرکز تحقیقاتی داشته باشیم تولید دانش این مراکز نیز افزایش می یابد.

راه اندازی دکتری تخصصی پژوهشی
معاون تحقیقات فناوری وزارت بهداشت راه اندازی دکتری تخصصی پژوهشی را در وزارت بهداشت یکی از راهکارهای حل معضل خروج نخبگان از کشور برشمرد و اظهار داشت: به دلیل نبود ظرفیت جذب نخبگان پژوهشی در سالهای گذشته در حوزه علوم پزشکی این گروه در کشورهایی به تحصیل می پرداختند که از نظر علمی در سطح پایین تری قرار داشتند اما با راه اندازی این دوره نخبگان علوم پزشکی و محققان برجسته می توانند در حوزه پژوهش به فعالیتهای بیشتری بپردازند.

راه اندازی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی علم و فناوری
وی از راه اندازی سمات ۱ (سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی علم و فناوری) به عنوان یکی از فعالیتها برای پیشگیری از موازی کاری و جزیره ای عمل کردن در حوزه تحقیقات نام برد و یادآور شد: به این شیوه فرآیند مدیریت اطلاعات و تحقیقاتی ساماندهی شده و هر محققی در هر دانشگاهی می تواند حوزه های مختلف علمی، تحقیقاتی کشور را رصد کند.

دکتر قانعی در خصوص فعالیت حوزه علوم پزشکی در بحث نشریات یادآور شد: یکی از فعالیتهایی که باعث می شود ما بتوانیم در منطقه از نظر علمی به رتبه اول دست پیدا کنیم این است که مجلات علمی ایرانی در نمایه های بین‌المللی نمایه شود. در حال حاضر از ۱۵۰ نشریه علوم پزشکی ۵۰ نشریه به زبان انگلیسی منتشر می شود و هیئت علمی علوم پزشکی در سطح مناسبی به تولید علم و انتشار مقاله می پردازد که البته سهم هیئت علمی باید بیشتر افزایش پیدا کند.

وی در خصوص اعلام رتبه بندی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی گفت: در حال حاضر رتبه بندی مراکز تحقیقاتی که ردیف بودجه مستقل دریافت نمی کنند اعلام شده اما مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مستقل در هفته های آتی تا پیش از برگزاری جشنواره رازی اعلام می شود.

 

 

تغییر در جشنواره رازی
دکتر قانعی در خصوص جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی نیز اظهار داشت: ۴۱۱ پرونده به جشنواره رسیده است که ۳۰ پرونده از سال گذشته بیشتر بوده و نتایج داوری نیز در این هفته اعلام خواهد شد. جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در آینده تغییر می کند و رقابت دانشگاهها در یک چارچوب یکسان به صورت سالیانه انجام می گیرد و جشنواره به جمع بندی این موضوع می پردازد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها