Skip to content

پژوهشهای دارویی: اعلام آمادگی ۱۳۶ گروه برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی در کشور

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت با اشاره به فراخوان تولید داروها و تجهیزات پزشکی برای خودکفایی در کشور گفت: با برگزاری جلسات تخصصی، ۱۳۶ گروه حقیقی و حقوقی متقاضی تولید دارو و تجهیزات در کشور شدند.

دکتر حسین کیوانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: پس از انتشار فراخوان تولید داروها، ۱۱۸ متقاضی برای تولید این محصولات در داخل کشور طرح های دارویی خود را ارائه دادند.

وی افزود: در بخش تولید تجهیزات پزشکی نیز ۱۸ متقاضی وجود دارند که طرح های آنها برای داوری از سوی متخصصان به کمیته های تخصصی ارائه شده است.

دکتر کیوانی خاطرنشان کرد: جلسات کمیته های تخصصی در حوزه های دارویی و تجهیزات پزشکی تشکیل شده و در این میان از همکاری متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز استفاده شده است.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت یادآور شد: برای تولید تجهیزات پزشکی از همکاری دانشگاههای فنی و مهندسی از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت در قالب قراردادهایی دو طرفه بهره می بریم.

گفتنی است معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت فهرست ۶۹ طرح ملی دارویی و تجهیزات پزشکی برای خودکفایی کشور را برای تولید در کشور ارائه داده است که با تکمیل این طرحها در ۵ سال به خودکفایی دارویی و تجهیزات پزشکی خواهیم رسید.

خبرهای تصویری