Skip to content

پژوهشهای دارویی: تصویب سند توسعه مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران از تصویب سند توسعه این مرکز در شورای مرکزی خبر داد.

دکتر محمدرضا فاضلی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: سند توسعه ای مرکز رشد واحدهای فناوری در شورای مرکزی به تصویب رسیده و در انتظار نقشه ها و پلان اصلی این مرکز برای ارائه به هیئت امنای دانشگاه هستیم.

وی اضافه کرد: مرکز رشد دارای ماهیتی مستقل است و حسن آن نزدیکی به دانشگاه و تسهیل شدن زمینه برای فعالیت اعضای هیئت علمی در حوزه فناوری های جدید است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها