Skip to content

پژوهشهای دارویی: تقویت زنجیره ارزش افزوده در صنعت داروسازی کشور

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تلاش می کنیم زنجیره ارزش افزوده در صنعت داروسازی را تقویت و فرصت های جدیدی از کسب و کار در این بخش فراهم کنیم.

دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: فعالیت های دانش بنیان باید از موضوع صرفا علمی به فعالیت اقتصادی تبدیل شود، چرا که تحقق آن برای توسعه دانش الزامی است که در اقتصاد مقاومتی متبلور خواهد شد.

 

دکتر شیخ زین الدین، کسب درآمد از فعالیت های دانش بنیان را برای اجرای کامل موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور ضروری دانست و گفت: به منظور اقتصادی کردن فعالیت های دانش بنیان در کشور نیازمند ایجاد و تعریف زنجیره ارزش هستیم که با ایجاد این زنجیره، موفق خواهیم شد اهداف و برنامه هایی را که برای توسعه علمی و فناوری در کشور ترسیم شده است رنگ تحقق ببخشیم.

وی با بیان اینکه نامشخص بودن نحوه شکل گیری زنجیره ایجاد ارزش اینک مشکلی جدی برای تبدیل شدن فعالیت های دانش بنیان به فعالیتی اقتصادی است، افزود: تلاش می کنیم با بهره گیری از فعالان این بخش و استفاده از نظرات و دیدگاه های آنان با شناسایی چالش های فراروی تجاری سازی و اقتصادی کردن فعالیت های دانش بنیان نسبت به ایجاد زنجیره ارزش افزوده در این بخش اقدام کنیم.

دکتر شیخ زین الدین، به فعالیت شرکت های مختلف دانش بنیان در حوزه تولید دارو در کشور اشاره کرد و گفت: دارو سازی فعالیتی بر پایه دانش است که باید آن را به فعالیتی اقتصادی در جامعه تبدیل کرد.

وی افزود: اینک با این پرسش رو به رو هستیم که آیا فعالیت های صورت گرفته در حوزه داروسازی کشور برای تولید کنندگان آن ارزش افزوده ایجاد می کند و اگر اینگونه نیست باید با اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم موانعی را که سبب می شود سود اصلی به دست شرکت های تولید کننده نرسد را شناسایی و برای برطرف کردن آن اقدام کنیم.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه این معاونت تلاش دارد فعالیت های علمی و دانش بنیان را به توانمندی اقتصادی برساند، گفت: در گذشته به موضوع تقاضا در حوزه دانش کمتر توجه می شد و بیشتر تمرکز بر روی عرضه آن بود اما اینک، ایجاد تقاضا برای دانش به یکی از رویکردهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تبدیل شده است.

وی همچنین تاکید کرد: در این معاونت تلاش می شود زنجیره ارزش افزوده در صنعت دارو سازی و نیز دیگر صنایع دانش بنیان را ایجاد و فرصت های جدیدی از کسب و کار با تکیه بر توان بالقوه شرکت های دانش بنیان را با بهره گیری از نهاد سازی و جبران خلاءهای موجود در این بخش فراهم کنیم که در این راستا می طلبد ذی نفعان با بررسی مشکلات و ارایه راهکارهای خود بستر لازم را برای تحقق این هدف ایجاد کنند.

دکتر شیخ زین الدین در پایان اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد ورود به وظایف و کارکرد وزارتخانه ها و سازمان های دیگر را ندارد بلکه تلاش می کند با اصلاح رویه ها و عملکردها، برنامه ها و طرح های نوآورانه ای که قابلیت تجاری سازی دارند را با همفکری وزارتخانه های ذی ربط، عملی کند

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها