Skip to content

پژوهشهای دارویی: تولید ۹ داروی نوترکیب درایران

رئیس ستاد زیست فناوری کشور با اشاره به وضعیت تولید داروهای نوترکیب در دنیا و کشورمان گفت: ۱۱۷ داروی نوترکیب در دنیا تولید می شود که این میزان در چین از ۱۵ دارو، هند از ۱۳ دارو و ایران از ۹ داروی نوترکیب بالغ می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس صاحبقدم لطفی در مراسم افتتاحیه ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی با تاکید بر اینکه ایران خیلی دیر به فکر توسعه فناوریهای زیستی افتاد خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت موظف است زیرساختهای لازم را در این زمینه فراهم کند.

وی به میزان درآمد کشورهای دنیا از زیست فناوری اشاره کرد و ادامه داد: میزان درآمد کشورهای آسیا و اقیانوسیه تنها سه میلیارد دلار است در حالی که سهم کشورهای اروپایی از این بازار ۱۲ میلیارد و آمریکا ۷۲ میلیارد دلار بالغ می شود.

دکتر لطفی به تولید داروهای نوترکیب در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: در دنیا ۱۱۷ داروی نوترکیب تولید می شود که در این میان کشور چین ۱۵ دارو، هند ۱۳ دارو و ایران ۹ داروی نوترکیب تولید می کنند.

رئیس ستاد زیست فناوری فقدان سرمایه گذاری کافی و اثر بخش، ناهماهنگی دستگاههای مرتبط با زیرساختهای توسعه زیست فناوری، عدم شفافیت بودجه بخشهای فناوریهای نوین، تعاملات اندک میان مراکز علمی و پژوهشی با متولیان امور تولید، صنعت و بازاریابی کشور و فقدان انگیزه لازم برای تشویق بخش خصوصی و مشارکت در سرمایه گذاری خطرپذیر را از جمله چالشهای پیش روی زیست فناوری نام برد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها