Skip to content

پژوهشهای دارویی: داروهای قلبی و دیابت توسط محققان دانشگاه تهران آنالیز می شوند

عضو هیئت علمی پردیس علوم دانشگاه تهران از آنالیز داروها با هدف شناسایی داروهای تقلبی و کشف فاکتورهای بیماری زایی داروها خبر داد و گفت: فاز اول این تحقیقات بر روی داروی بیماریهای قلبی و دیابتی متمرکز شده است.

دکتر پرویز نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تحقیقات در آزمایشگاه بیوالکتروشیمیایی دانشگاه تهران اجرا می شود، گفت: فعالیتهای آزمایشگاه بیوالکتروشیمیایی در حوزه های آنالیز داروهای آرایشی و بهداشتی و تستهای مربوط به خوردگی است و تاکنون توانسته ایم با استفاده از امکانات این آزمایشگاه در زمینه تشخیص داروهای تقلبی، ساخت سنسور و اندازه گیری و آنالیز عناصر و مواد دارویی در سرم خون طرحهای تحقیقاتی را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به امضای قراردادهایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد بررسی داروهای تقلبی، افزود: به منظور بررسی و کنترل کیفی داروها و شناسایی داروهای تقلبی قراردادی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید که طی آن داروهای خاص حیاتی مورد بررسی قرار می گیرند.

دکتر نوروزی با بیان اینکه این تحقیق در رابطه با ۲۰ نوع دارو اجرا می شود، اظهار داشت: طبق این قرار داد، فاز اول این تحقیق بر روی داروی بیماریهای قلبی و دیابت انجام خواهد شد.

وی به سایر فعالیت های این آزمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: این آزمایشگاه در زمینه فاکتورهای بیماری زای داروها طرحهای پژوهشی در دست اجرا دارد که در این زمینه موفق به کشف فاکتورهای بیماری زا در برخی از داروها شده است.

عضو هیئت علمی پردیس علوم دانشگاه تهران اندازه گیری دارو در سرم خون را از دیگر اقدامات این آزمایشگاه نام برد و اضافه کرد: علاوه بر این توانسته ایم با روشهای جدید اندرکنش داروها را با یکدیگر و با پروتئین ها مورد بررسی قرار دهیم.

دکتر نوروزی تستهای مربوط به خوردگی در صنایع نفت و گاز و تولید سنسور را از دیگر زمینه های پژوهشی این مرکز اعلام کرد و گفت: این آزمایشگاه موفق به دست یابی به دانش فنی تولید سنسور نیز شده و مقالات علمی نیز در این خصوص در مجلات معتبر به چاپ رسانده است.

وی با بیان اینکه در زمینه داروهای آرایشی اقداماتی انجام نشده است، افزود: در صورت نیاز و سفارش بخشهای متقاضی، آمادگی اجرای پروژه هایی در این زمینه را داریم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها