Skip to content

پژوهشهای دارویی: رشد چشمگیر تحقیقات علوم دارویی ایران

شبکه تحقیقات علوم دارویی کشور اعلام کرد: بر اساس مطالعه انجام شده ایران در ۱۱ سال اخیر از نظر تولید مطلق و تطبیق یافته علوم دارویی در رتبه بندی کشورهای دنیا رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بیتا مسگرپور محقق این مطالعه در خصوص نتایج بررسی انجام شده، گفت: روند رشد تحقیقات علوم دارویی طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ از نظر تولید مطلق اسناد علوم دارویی رتبه اول کشورهای منطقه را کسب کرده اما این رشد با رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشور منطبق نبوده است.

دکتر مسگرپور با بررسی روند تحقیقات علوم دارویی را در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ خاطرنشان کرد: این تحقیقات در پایگاه های اطلاعاتی ISI:Web of Science ، Scopus و IPA مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گفته وی بررسی تعداد اسناد علوم دارویی نمایه شده در این پایگاه های اطلاعاتی، تحقیقات علوم دارویی در ISI:Web of Science از ۵۷ سند به ۵۶۳ و در Scopus از ۲۸ سند به ۳۷۸ و در IPA از ۱۰ به ۱۱۴ سند افزایش یافته است.

دکتر مسگرپور با ارزیابی این مستندات علوم دارویی گفت: رتبه ایران از نظر تعداد مطلق اسناد علوم دارویی در دنیا در سال ۸۵ نسبت به سال ۷۵ میان ۲۲ تا ۲۷ رتبه، از نظر تعداد تطبیق یافته بر اساس GDP بین ۵۰ تا ۷۷ رتبه و از نظر تعداد تطبیق یافته بر اساس جمعیت بین ۱۹ تا ۲۹ رتبه بر حسب نوع پایگاه ارتقا یافته است.

وی با مقایسه فعالیت دانشگاه ها در زمینه تحقیقات علوم دارویی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی به ترتیب با ۵۶۷ و ۲۰۰ سند علوم دارویی بیشترین اسناد را در این سالها به خود اختصاص داده اند.

دکتر مسگرپور توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم دارویی را نیازمند تمرکز بر موضوعات تخصصی و پرهیز از انجام پژوهش های پراکنده و افزایش بکارگیری پتانسیل آموزشی و پژوهشی دانست و اضافه کرد: مواردی چون ارتقای کیفیت مجلات ایرانی در حوزه علوم دارویی، انجام اقدامات لازم برای نمایه شدن مجلات، فعال کردن بخش تحقیق و توسعه و جهت دار کردن تحقیقات علوم دارویی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضروری به نظر می رسد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها