Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: ابلاغ دستورالعمل نحوه بهره برداری از پژوهانه دکتری به دانشگاههای علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تدوین دستورالعمل نحوه بهره برداری از پژوهانه جهت انجام پژوهش برای دانشجویان علوم پزشکی مشمول دریافت پژوهانه خبر داد.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در جلسه ای که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته ایم موضوع پژوهانه برای دانشگاههای علوم پزشکی پایان یافت و در حال حاضر پژوهانه به همه دانشگاهها واصل شده است.

وی گفت: دستورالعملی برای پژوهانه نوشته ایم که به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود و در جلسه ای با معاونان پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی نحوه بهره برداری از پژوهانه جهت امر پژوهش ساماندهی می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: براساس این دستورالعمل از اول مهرماه هر فردی که پژوهانه می گیرد، می داند که چه تعهداتی دارد و دانشگاه نیز میزان اعتبار مورد نظر را می داند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: دستورالعمل به گونه ای است که اعتبار پژوهانه به هم افزایی در تولید علم در دانشگاههای علوم پزشکی منجر شود.

طرح پژوهانه پرداخت اعتباری است که طی دو سال در سه مرحله پس از تهیه پروپوزال، پس از پیشرفت نیمی از طرح و در پایان طرح تحقیقاتی به میزان ۵ میلیون تومان به هر دانشجوی مقطع دکتری تعلق می گیرد. پژوهانه به دانشجویانی اعطا می شود که امتحان جامع را گذرانده و عنوان رساله آنها نیز مشخص شده باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها