Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: اجرای نظام ارزشیابی و رتبه بندی برای کمیته ‌های تحقیقاتی دانشجویی

گسترش و توسعه تفکر تحقیقی در میان دانشجویان علوم پزشکی یکی از زمینه های مهم رشد پژوهش در علوم پزشکی است و در این راستا وزارت بهداشت حمایت مناسبی را از کمیته های تحقیقات دانشجویی در دستور کار قرار داده است.
دکتر ناصر کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموعه نظام آموزشی کشور متاسفانه به گونه ای است که دانش آموزان و دانشجویان در طول دوران تحصیل خود با الفبای تحقیق آشنا نمی شوند و حتی اساتید دانشگاه نیز نمی توانند سیستم استقرار یافته در ذهن دانشجویان را در مدت زمان دوران دانشگاه تغییر دهند.
رئیس دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: علوم پزشکی نیازمند تحقیقات مستمر است و دانشجوی علوم پزشکی نیز به تناسب آن باید بیش از دیگر دانشجویان به پژوهش بپردازد و در عین حال با نحوه صحیح تحقیق کردن نیز آشنا باشد. در حال حاضر در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور کمیته تحقیقات دانشجویی وجود دارد و آیین نامه خاص برای این کمیته ها تدوین و ابلاغ شده است.
دکتر کلانتری افزود: دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت امسال برای افزایش کیفیت فعالیت ها در کمیته های دانشجویی نظام ارزشیابی و رتبه بندی را اجرا می کند. برای رسیدن به شاخص های ارزشیابی، کمیته ها نیازمند فعالیت های مستمر خواهند بود که این امر به بهتر شدن میزان فعالیت این کمیته ها منجر می شود.
رئیس دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: افزایش فعالیت های کمیته ها نیازمند اعتباراتی نیز هست. اعتبارات از دو محل دانشگاه و بخش ستادی وزارت بهداشت تأمین می شود که در واقع بودجه بخش ستادی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای کمیته ها بر اساس میزان و سطح فعالیت آنها اختصاص می یابد.
وی خاطرنشان کرد: بودجه بخش دانشگاهی کمیته های تحقیقات دانشجویی نیز طبق مصوبه اخیر دفتر توسعه، بر اساس تصویب شورای پژوهشی دانشگاه صورت می گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها