Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: استانداردهای تهیه پایان نامه های دانشجویی توسط وزارت علوم تدوین شد.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین استانداردهای مشخص برای تهیه پایان نامه های دانشجویی خبر داد.

دکتر فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: استانداردی برای تدوین پایان نامه ها با این هدف که هر پایان نامه باید شامل چه بخش هایی باشد، تدوین شده است.

وی افزود: بر این اساس هر پایان نامه دانشجویی باید دارای شناسنامه کامل باشد خلاصه آن در انتهای پایان نامه به زبان لاتین درج شده باشد و مورد تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه باشد.

مدیرکل پژوهشی وزارت علوم گفت: از این رو نحوه تدوین پایان نامه در تمامی دانشگاهها هماهنگ و یکسان سازی می شود و معیارهای مشخصی برای آن در نظر گرفته می شود.

وی اظهار داشت: طبق آئین نامه دانشگاهها موظف شده اند حداکثر ۱۵ روز پس از تسویه حساب دانشجو یک نسخه نرم افزاری و سخت افزاری از پایان نامه دانشجو را در اختیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات قرار دهند از این رو دسترسی به کل پایان نامه ها برای دانشجویان ضابطه مند شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها