Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: اصلاح آئین نامه ارائه تسهیلات پژوهشی به دانشجویان علوم پزشکی

آئین نامه پرداخت تسهیلات به دانشجویان علوم پزشکی کشور جهت شرکت در کنگره ها و سمینارهای بین المللی خارج از کشور اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آئین نامه اصلاحی پرداخت تسهیلات به دانشجویان جهت شرکت در کنگره ها و سمینارهای بین المللی خارج از کشور از هر طرح مصوب فقط یک مقاله می تواند در کنگره ارائه شود و حداقل میانگین معدل دانشجو تا زمان شرکت درکنگره ۱۷ باشد.

مقاله ارائه شده حاصل طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و شورای پژوهشی دانشگاه بوده و رضایت اساتید راهنما و همکاران طرح تحقیقاتی اخذ شده باشد و دانشجوی دیگری با استفاده از طرح مذکور به خارج اعزام نشده باشد.

دانشجو باید عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و مجری یا همکار اصلی طرح باشد و تنها یک بار در طول دوره تحصیلی حق شرکت در کنگره با استفاده از این تسهیلات را دارد و کنگره نیز باید بین المللی باشد.

جهت تعیین اولویت واجدین شرایط از این تسهیلات باید دانشجویان دارای شرایطی از جمله معدل از ۱۷ به بالا، مقاله چاپ شده قبلی، داشتن خلاصه مقاله چاپ شده در کتاب و داشتن طرح های تحقیقاتی قبلی مصوب در همان مقطع تحصیلی باشد.

تسهیلاتی که در این زمینه اعطا می شود نیز شامل ثبت نام در کنگره، هزینه بلیط رفت و برگشت، هزینه اقامت است که هزینه ریالی پرداختی به دانشجویان حداکثر تا سقف ۱۲ میلیون ریال است. همچنین کلیه مسئولیت های خروج از کشور شامل سپردن وثیقه و غیره به عهده دانشجو است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها