Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در علوم پزشکی شهیدبهشتی

دهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در آذرماه برگزار می شود و پژوهشگر برتر دانشجویی در این دانشگاه انتخاب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با جشنواره پژوهشی دانشگاه پنجمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان این دانشگاه نیز برگزار می شود.

دهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در روزهای ۲۳ تا ۲۵ آذرماه سال جاری برگزار می شود. نمایش توانمندی های علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه، ترغیب و تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و آشنایی مسئولین و اساتید با دانشجویان پژوهشگر از اهداف برگزاری این جشنواره پژوهشی است.

بستر مناسب تبادل نظر بین پژوهشگران دانشگاه و ایجاد گروه های تحقیقاتی در جهت توسعه پژوهش و انجام فعالیتها از دیگر اهداف این جشنواره تحقیقاتی است و دانشجویان پژوهشگر می توانند مقالات خود را در یکسال اخیر در مدت زمانی آذر ماه ۸۷ تا آذرماه ۸۸ که پیش از این در مجلات معتبر علمی پژوهشی و یا کنگره های علمی ارائه شده، در این جشنواره ارائه کنند.

تمامی مقالات ارسالی به همایش به صورت پوستر پذیرفته شده و در روز همایش در پانل ها و رشته‌های مختلف داوری خواهد شد. به پوسترهای برگزیده از هر پانل جوایز نفیسی از سوی رئیس دانشگاه اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال خلاصه مقالات تا ۳۰ آبان ماه سال جاری است و فقط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجاز به ارسال خلاصه مقاله هستند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها