Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی همزمان با برگزاری هفتمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه، پژوهشگر برتر دانشجویی را انتخاب می کند.
هفتمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۷ آذرماه ۹۰ برگزار می شود و علاوه بر نمایش توانمندی های علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه، فعالیت‌های گروه های پژوهشی نیز عرضه می شود.
تمامی دانشجویان پژوهشگر می توانند مقالات خود را که از مهرماه ۸۹ تا مهرماه ۹۰ در همایش های داخلی یا خارجی ارائه و یا در مجلات معتبر علمی پژوهشی منتشر کرده اند جهت شرکت در این همایش ارائه کنند.
دانشجویان می توانند به عنوان ارائه‌دهنده مقاله و یا شرکت کننده آزاد در این همایش شرکت کنند. تمامی مقالات ارسالی به همایش به صورت پوستر پذیرفته شده و در روز همایش در پانل ها و رشته‌های مختلف داوری خواهند شد. به پوسترهای برگزیده از هر پانل جوایز نفیسی از سوی ریاست دانشگاه اهدا می شود.
مهلت ارسال خلاصه مقالات تا ۳۰ آبان ماه ۹۰ است و تنها دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجاز به ارسال خلاصه مقاله هستند.
همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هفتمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگر برتر دانشجویی نیز انتخاب می شود.
تمامی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف علوم پزشکی دانشگاه می توانند سوابق علمی پژوهشی(Curriculum Vitae) خود را تا ۲۰ آبان ماه ۹۰ به به کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ارسال کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها