Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: انتشار مقاله پژوهشی معیار نمره پایان نامه های مقاطع دکترای حرفه ای و تخصصی

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دستورالعمل مربوط به چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی به عنوان معیار نمره دهی به پایان نامه های مقاطع دکتری حرفه ای و تحصیلات تکمیلی در گروه علوم پزشکی را ابلاغ کرد.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این دستورالعمل معیارهای مختلف نمره دهی را اعلام کرده است.
بر اساس این دستورالعمل، در مقاطع دکترای حرفه ای، عنوان پایان نامه می تواند به گونه ای مصوب شود که نهایتاً و صرفاً منجر به چاپ مقاله “متا آنالیز” یا مروری شود. در این حالت معیار اجازه دفاع، چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشی داخلی و یا مجلات اندکس شده در PubMed و یا Scopus است.
همچنین در سایر مقاطع تحصیلات تکمیلی، چنانچه مقاله ای به شکل متا آنالیز یا مروری مرتبط با عنوان پایان نامه در مجلات اندکس شده در ISI و PubMed و یا Scopus به چاپ برسد، می تواند جایگزین یکی از مقالات شرطی دفاع از پایان نامه باشد.
بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این دستورالعمل شامل پایان نامه های مصوب فعلی نیز می شود.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شده است در حال برنامه ریزی برای در نظر گرفتن امتیاز ویژه در ارزشیابی سالانه برای این موارد در سنوات آتی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها