Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: ایجاد پژوهشگاه دانشجویی در دانشگاهها در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری

وزیر علوم از ایجاد پژوهشگاه دانشجویی در دانشگاهها خبر داد و گفت: ایده اصلی ایجاد این پژوهشگاه در دیدار مقام رهبری با دانشجویان در شیراز مطرح شد و با تاکید مقام رهبری این ماموریت به وزارت علوم محول شد.

دکتر مهدی زاهدی در مراسم اختتامیه مسابقات ملی طراحی خودروهای الکتریکی با بیان این خبر افزود: دانشگاه صنعتی شریف در این زمینه می تواند پیشرو و الگویی برای دانشگاهها باشد. ایجاد چنین پژوهشگاههایی در دانشگاهها موجب می شود که دانشگاهها به محل رشد خلاقیت و نوآوری تبدیل شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها