Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: برگزیدگان دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی معرفی شدند.

دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی با معرفی ۳۰ دانشجوی برگزیده و ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی برتر در شیراز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از المپیاد ۴۱۶ دانشجوی مقاطع دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مقاطع کارشناسی در سه حیطه علوم پایه پزشکی با موضوع سلول های بنیادی، استدلال بالینی با موضوع طب اورژانس، مدیریت نظام سلامت با موضوع عدالت در سلامت به رقابت پرداختند.

آزمون های علوم پایه، بالینی و مدیریت در بخش انفرادی از روز شنبه آغاز شد و در نهایت در حیطه بالینی محمدعلی قدسی راد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، حسین شیدانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آزاده گودرزی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، نیلوفر اباذریان از دانشگاه علوم پزشکی ایران، محمود سجادی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، امیرحسین داورپناه جزی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آتنا فرح زادی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجتبی یوسف زاده از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، آروین نجفی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و الناز قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شاهد در رشته پزشکی رتبه های اول تا دهم را کسب کردند.

در حیطه علوم پایه نیز سارا سیابانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تینا دیهیم دانشگاه علوم پزشکی شیهدبهشتی، زانیار قاضی زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران، احمد سرداریان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حسین فرضی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرضیه محمدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، راحله سادات میرفصیحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نسیم مصاحی اسکویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، علی راعی عزآبادی دانشگاه علوم پزشکی یزد و امین ضیایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توانستند رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص دهند در این گروه غیر از احمد سرداریان در رشته دندانپزشکی، سایر برگزیدگان از رشته پزشکی بودند.

همچنین در حیطه مدیریت سیده صدیقه حسین جبلی از دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته خدمات بهداشتی درمانی، کمال قلی پور از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رشته خدمات بهداشتی درمانی، ناصر نصیری از دانشگاه علوم پزشکی تهران رشته داروسازی، سیدامیرپویا عالم زاده از دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته پزشکی، کیانا حسن پور از دانشگاه علوم پزشکی تهران رشته پزشکی، صادق غفاریان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد رشته پزشکی، جواد شاه محمدی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رشته خدمات بهداشتی درمانی، مهشید میر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشته پزشکی، مرتضی سعادت مصطفوی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد رشته دندانپزشکی و سیده نفیسه اسحاق حسینی از دانشگاه شاهد رشته پزشکی توانسته اند رتبه های اول تا دهم را در این دوره از المپیاد علمی دانشجویان بدست آورند.

آزمون های علوم پایه، بالینی و مدیریت در بخش گروهی نیز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۲ و ۱۳ مرداد برگزار شد و در حیطه بالینی دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، اهواز، اصفهان، شاهد، ارتش و زاهدان رتبه های اول تا ششم را بدست آوردند.

در حیطه علوم پایه دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، شهید بهشتی، تهران، اصفهان، شیراز و شاهد و در حیطه مدیریت  دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران، مشهد، تبریز و شیراز رتبه های اول تا ششم را کسب کردند.

مراسم اختتامیه دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در شیراز برگزار شد و جوایز نفرات برتر و دانشگاههای برگزیده این دوره از سوی دکتر علیرضا مرندی، دکتر کامران باقری لنکرانی، دکتر محمدهادی ایمانیه و مسئولان حیطه ها اعطا شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها