Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: بهره گیری از پایان نامه های “عدالت در سلامت” در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شورای سیاست‌گذاری عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اولویت های خود را برای طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعلام کرد.
این شورا قصد دارد از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و MPH در انجام پژوهشهای خود که از اولویت های “عدالت در سلامت” بهره گیرند، استفاده کند.
دانشجویان علاقمند می‌توانند جهت انجام طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های خود به دبیرخانه شورای عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه کنند.
محورهایی از جمله جهاد اقتصادی و عدالت در سلامت، تحکیم عدالت در سلامت با اصلاح الگوی مصرف، نقش پزشک خانواده و نظام ارجاع در تامین عدالت در سلامت، ارائه الگوی مناسب با نگرش جدید برای ارائه خدمات سلامت در شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها با تاکید بر ابعاد معنوی و اجتماعی و مطالعات هزینه اثربخشی فناوری ها در نظام سلامت و … بخشی از اولویت های اعلام است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها