Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: بیش از شش هزار پایان نامه سالانه در دانشگاه تهران دفاع می شود.

رییس دانشگاه تهران گفت: سالانه بیش از شش هزار پژوهش در قالب پایان نامه و رساله در مقاطع مختلف دانشگاه تهران تولید می شود که می باید بیش از پیش به سمت رفع نیازهای جامعه پیش برود.
دکتر فرهاد رهبر در نخستین جلسه هیات امنا پژوهشگاه دانشگاه تهران که در محل این پژوهشگاه برگزار شد، اظهار داشت: می بایست از پژوهش ها و آموخته های علم روز پژوهشگران در مقاطع دکترا و بعد از دکترا برای اهداف پژوهشی در پژوهشگاههای دانشگاه تهران استفاده کرد .
وی از حمایت های دانشگاه از دانشجویان در قالب طرح سربازی در دوره دکترا و بعداز آن در پژوهشگاه های دانشگاه تهران خبر داد .

** سیاست ایجاد پژوهشکده جدید آسان گیری است
رییس دانشگاه تهران خاطرنشان سیاست دانشگاه تهران برای ایجاد پژوهشکده و گروه پژوهشی جدید در این پژوهشگاه آسان گیری برای ورود است و این درحالی است که پژوهشکده های جدید می بایست از استانداردهای لازم برای فعالیت برخوردار باشند.
وی افزود: دانشگاه تهران هیچ تعهدی برای خارج نکردن پژوهشکده های غیرفعال در پژوهشگاه را ندارد، بنابراین حمایت ها و پشتیبانی های لازم به طور مستمر از پژوهشکده های فعال صورت می گیرد.

** مجتمع پژوهشگاه های دانشگاه تهران تاسیس می شود
رهبر همچنین از تاسیس مجتمع پژوهشگاه های دانشگاه تهران خبر داد و گفت: با افزایش تعداد پژوهشکده های دانشگاه تهران بزودی شاهد ایجاد مجتمع پژوهشکده های این دانشگاه خواهیم بود و یک مجموعه پژوهشی به بزرگی دانشگاه تهران شکل خواهد گرفت.
وی افزود: می بایست به تعداد دانشکده های دانشگاه تهران، پژوهشکده ایجاد شود .

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها