Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: تغییر زمان و مکان نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

مسئول دفتر هماهنگی کمیته های تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از تغییر زمان و مکان نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: این کنگره از چهارم تا ششم خرداد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

دکتر محمد مهدی گلمکانی افزود: پیش از این زمان برگزاری این دوره از کنگره سالیانه اول تا سوم خردادماه سال جاری و مکان آن دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام شده بود.

وی اظهار داشت: دومین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی امسال همزمان با نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی همدان و مشهد به صورت مشترک برگزار خواهد شد.

مسئول دفتر هماهنگی کمیته های تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: هیچ تغییری در برنامه های اجرایی کنگره ایجاد نخواهد شد و تنها زمان و مکان آن تغییر یافته است.

دکتر گلمکانی همچنین برگزاری نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور همزمان با این دوره از کنگره خبر داد و گفت: هجدهمین نشست سراسری دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

دومین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی امسال همزمان با نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور از ۴ تا ۶ خردادماه سال ۸۷ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها