Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: ثبت پایان نامه در پژوهشگاه فناوری اطلاعات شرط فارغ التحصیلی دانشجویان

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ثبت پایان نامه در این پژوهشگاه را شرط فارغ التحصیلی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار پایان‌نامه دانشجویی در این پژوهشگاه به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امید فاطمی افزود: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده، دانشجویانی که در دانشگاه‌های وزارت علوم تحصیل می‌کنند، بعد از دفاع از پایان‌نامه خود موظف هستند پایان نامه را در پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ثبت کنند.

وی اظهار داشت: اگر دانشجویی پایان‌نامه خود را در این پایگاه ثبت نکند، نمی‌تواند فارغ‌التحصیل شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران افزود: ثبت پایان‌نامه‌ها در این پایگاه به جلوگیری از موازی کاری کمک می کند.

وی گفت: روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ پایان‌نامه در این پایگاه ثبت می‌شود و در یک ‌سال گذشته بیش از ۱۷ هزار پایان‌نامه در این پایگاه ثبت شده است در حال حاضر نیز حدود ۱۴۰ هزار پایان‌نامه دانشجویی در این پژوهشگاه به ثبت رسیده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها