Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: حمایت مالی از ۳ هزار انجمن علمی دانشجویی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با امضای تفاهم نامه ای از بیش از ۳ هزار انجمن علمی دانشجویی در ۸۲ دانشگاه حمایت مالی می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه میان معاونت علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.
در این تفاهم نامه بر حمایت مالی هدفمند از فعالیت‌های ۳ هزار و ۱۹۶ انجمن علمی دانشجویی فعال در ۸۲  دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی بر اساس لیست پیوست این تفاهم نامه از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری تاکید شده است.

نظارت بر نحوه، میزان و کیفیت هزینه تسهیلات اعطایی و نیز اجرای طرح ها و برنامه های اعلام شده از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی مشمول حمایت، ارایه گزارش دقیق و جامع از فعالیتهای انجام شده توسط انجمن های علمی دانشجویی مشمول حمایت در ازای تسهیلات مالی اعطایی و ارزیابی و رتبه بندی عملکرد آنها از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها