Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

مسئول دفتر هماهنگی کمیته های تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خبر داد.

دکتر محمد مهدی گلمکانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این دبیرخانه با هدف هماهنگی بیشتر برای همایش های سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزبانی دهمین دوره کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور انتخاب شده است و دبیرخانه دائمی نیز با هماهنگی بیشتر می تواند در این میزبانی به دانشگاه علوم پزشکی ایران کمک کند.

دکتر گلمکانی با اشاره به تشکیل شبکه های تحقیقات دانشجویی در ۶ منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز و تهران ، یادآور شد: برگزاری همایش های شبکه ها نیز می تواند در ارتقای توان تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی به این دانشجویان کمک کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها