Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: ساماندهی پایان نامه‌های دانشجویان علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ساماندهی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشگاه های علوم پزشکی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد و گفت: سامانه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها در معاونت راه اندازی می شود تا از انجام تحقیقات تکراری پیشگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد واسعی در نشست خبری در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: فاز اول این سامانه با کمک دانشگاه های علوم پزشکی در پایان بهمن ماه راه اندازی می شود. این سامانه در راستای سامانه ملی پژوهش است و در فاز اولیه به طرح های تحقیقاتی و پایان نامه اختصاص دارد.

پیوستن ایران به جمع ۹ کشور دارای مرکز ثبت کارآزمایی بالینی
دکتر واسعی با اشاره به ایجاد مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران از پیوستن ایران به جمع ۹ کشور دنیا که دارای مرکز ثبت کارآزمایی بالینی، خبر داد و گفت: پایگاه ثبت کارآزمایی بالینی به این منظور که کلیه مراحل یک کارآزمایی مشخص باشد راه اندازی شده است و مزایای زیادی دارد که برای استفاده محققان و مردم کاربرد دارد.

وی اضافه کرد: بسیاری از مقالات ایرانی در مجلات خارجی به دلیل نداشتن ثبت در یک مرکز ثبت کارآزمایی پذیرفته نمی شدند و همین امر باعث شد که این مرکز در ایران شکل گیرد که خوشبختانه در طول کمتر از یکسال راه اندازی شد.

توسعه واحد فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
معاون وزیر بهداشت در خصوص توسعه واحد فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: دفتر فناوری این معاونت راه اندازی شده است و با توجه به اینکه فناوری در حوزه پزشکی در تعریف خاصی می گنجد باید به این بخش ها نیز به طور خاص توجه شود. تولید کیتهای آزمایشگاهی، تولیدات دارویی، تجهیزات پزشکی، روشهای درمانی و پروتکل های درمانی در حوزه فناوری پزشکی محسوب می شوند.

وی افزود: تقویت دفاتر فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دستور کار قرار دارد و سعی شده است که مسیر تولید ایده و فکر تا رسیدن به محصول در این دفاتر پیگیری شود. دفتر فناوری امسال کار خود را آغاز کرده و امیدواریم تا دو تا سه آینده به نتیجه برسد.

دکتر واسعی یادآور شد: زمینه ایجاد شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم پزشکی امیدواریم با تصویب قانون در برنامه پنجم توسعه هموار شود و دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی بتوانند در آن شرکت ها حضور یابند و سهمی از آن داشته باشند.

تصویب ۱۰ مرکز رشد جدید در دانشگاه های علوم پزشکی تا پایان امسال
وی در خصوص توسعه مراکز رشد در حوزه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: اکنون ۶ مرکز رشد در دانشگاه های تهران، تبریز، شیراز، یزد و مشهد به صورت مصوب وجود دارد که ۱۶ مرکز رشد دیگر نیز در حال تصویب هستند که امید داریم که ۱۰ مرکز تا پایان امسال در شورای گسترش به تصویب برسد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تدوین آیین نامه مراکز رشد علوم پزشکی گفت: این مراکز اشتراکات و تفاوت هایی با مراکز رشد مستقر در دانشگاه های وزارت علوم دارند که به همین منظور آیین نامه جداگانه ای برای آنها در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مراکز رشد علوم پزشکی در حوزه های تصویربرداری، تولید کیت های آزمایشگاهی، علوم دارویی، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند و از سال آینده وجود مراکز رشد به عنوان شاخص در ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی مدنظر قرار می گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها