Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: ساماندهی پایان نامه های دانشجویان علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به نگارش برنامه نرم افزاری سامانه مشترک پایان نامه های علوم پزشکی برای ساماندهی پایان نامه ها گفت: نمونه آزمایشی این برنامه تهیه شده است و تا پایان سال در برخی دانشگاهها اجرا می شود.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این برنامه نرم افزاری میان معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به صورت مشترک تدوین و نمونه آزمایشی نیز از آن تهیه شده است.

دکتر قانعی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال بتوان نمونه آزمایشی این سامانه را در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی آزمایش کرد.

وی یادآور شد: نمونه کشوری نیز در حد معمول در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: پروژه سمات ۲ یا سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی علم و فناوری و ساماندهی پایان نامه ها با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت آغاز شده است که به این وسیله پایان نامه های دانشجویان ساماندهی می شود.

دکتر قانعی گفت: با تکمیل این سامانه تمامی پایان نامه های علوم پزشکی ساماندهی می شوند و کلیه پایان نامه ها به ثبت رسیده در حوزه آموزش و پژوهش کنترل و پیگیری می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها