Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: سامانه زیر سیستم مدیریتی پایان نامه ها رونمایی شد.

سامانه زیر سیستم های مدیریتی پایان نامه ها در گردهمایی معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری سراسر کشور در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این زیر سامانه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلی راه اندازی شده است.

در این سامانه پایان نامه هایی که توسط دانشجویان ثبت و از سوی اساتید تایید می شوند برای اطلاع سراسر کشور به نمایش گذاشته می شوند و دانشگاه ها می توانند نحوه ارائه پایان نامه برای مخاطبان را مشخص کنند.

همچنین تاکنون و طی یک سال گذشته در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلی که به همت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران طراحی شده، ۳۴ هزار پایان نامه به ثبت رسیده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها