Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: نهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در همدان برگزار می شود

دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان میزبان نهمین کنگره کشوری و بین المللی پژوهشی و کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور انتخاب شد.
این دوره از کنگره با دومین دوره کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی به صورت همزمان در سال آینده برگزار خواهد شد.

کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور در راستای گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان و ارائه جدیدترین دستاوردهای کمیته های تحقیقات دانشجویی برپا می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها