Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: پروپوزال پایان نامه ها در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران باید ثبت شوند.

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایران داک) از طرح جدید پژوهشگاه برای ارائه تأییدیه به پروپوزالهای دانشجویی و تصویب آنها در گروههای آموزشی دانشگاهها خبر داد.

سید امید فاطمی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در حال حاضر دانشجو از طریق اینترنت می تواند نسبت به ثبت پایان نامه خود در پایگاه ثبت پایان نامه های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران اقدام می کند و پس از آن دانشگاه نیز این پایان نامه را تأیید می کند.

وی افزود: از این طریق طی یک ماه آخر سال گذشته ثبت نام ۲۲۴ پایان نامه در پایگاه صورت گرفت.

وی اظهار داشت: با انجام این طرح که در سال گذشته موفق به انجام آن شدیم از این پس دانشگاهها نباید دانشجو را فارغ التحصیل کنند مگر اینکه دانشجو پایان نامه خود را به پایگاه ثبت پایان نامه های پژوهشگاهها ارائه داده باشد.

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران افزود: با گسترش این روند در سال جدید دانشجویان باید پروپوزال خود را در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به ثبت برسانند و از آنجا تأییدیه دریافت کنند.

وی اظهار داشت: تأییدیه نیز در صورتی از پژوهشگاه دریافت می شود که مورد مشابه پروپوزال در پایگاه به ثبت نرسیده باشد این موضوع در راستای جلوگیری از تصویب پروپوزال ها و انجام تحقیقات تکراری است.

فاطمی ادامه داد: با اجرای این طرح در سال جدید گروههای آموزشی دانشگاهها نباید پروپوزالی را قبل از دریافت تأییدیه به تصویب برسانند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها