Skip to content

پژوهشهای فرهنگی: سامان‌دهی پژوهش‌های فرهنگی بررسی شد.

چگونگی سامان‌دهی پژوهش‌های فرهنگی در کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی بررسی شد.
جلسه کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که به ادامه بررسی موضوع سامان‌دهی پژوهش‌های فرهنگی اختصاص داشت، ابتدا گزارشی درباره راهکارهای سامان‌دهی و هم‌افزا کردن این پژوهش‌ها ارائه شد.
دکتر ولایتی در این جلسه گفت: باید برای سامان‌دهی این موضوع مهم، یک جایگاه مناسب با اختیارات متوازن تعریف و ایجاد شود.
وی افزود: باید متولی پژوهش‌های حوزه فرهنگ عمومی برای شناسایی آسیب‌ها و ناهنجاری‌های این حوزه معین شود.
در ادامه جلسه اعضا به ارائه نظرات خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: لزوم تفکیک مدیریت پژوهش از امور اجرایی، تقاضا محور بودن و کاربردی بودن پژوهش فرهنگی، جلوگیری از تداخل وظائف نهادهای متولی بخش فرهنگ، ارزیابی و بررسی تاثیر بخش‌های دیگر مانند اقتصاد بر بخش پژوهش فرهنگی و لزوم تعریف معین و مشخص از موضوع پژوهش فرهنگی.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها